WELKOM BIJ VVD REUSEL-DE MIERDEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Reusel-De Mierden
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling van de
Volkspartij voor VRIJHEID en Democratie. Een afdeling
ook die zich altijd lokaal sterk heeft weten te
onderscheiden van andere partijen in onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in Reusel-De
Mierden. Het verkiezingsprogramma van de VVD voor
de raadsperiode vanaf maart 2018, dat u kunt vinden
door op deze link te klikken, is daarover volstrekt helder.
En nog zeker niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en - wat nog belangrijker is - laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op 'Contact' rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen op één van onze ledenvergaderingen, politieke fractievergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
03-07-2018
Zoals bekend vormt de VVD sinds de verkiezingen van
maart jl. een coalitie met Samenwerking. Het coalitiepro-
gramma omvat ambities op alle gebieden. Daar gaan we
mee aan de slag en binnen de financiële ruimte die.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »


Meer nieuws....

09-11-2018
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de ope-
ningszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek
kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje.....

Lees verder »
06-11-2018
Met het coalitieprogramma 'de blik naar buiten' hebben
Samenwerking en VVD eerder dit jaar een ambitieus
programma opgesteld voor de komende vier jaar. Nieuw
beleid met concrete doelstellingen in een goede.....

Lees verder »
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de genera-
ties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi op-
ruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over
een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen.....

Lees verder »

David Geysen
Oud-voorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-53413660
Stuur me een mail