WELKOM BIJ VVD REUSEL-DE MIERDEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Reusel-De Mierden
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling van de
Volkspartij voor VRIJHEID en Democratie. Een afdeling
ook die zich altijd lokaal sterk heeft weten te
onderscheiden van andere partijen in onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in Reusel-De
Mierden. Het verkiezingsprogramma van de VVD voor
de raadsperiode vanaf maart 2018, dat u kunt vinden
door op deze link te klikken, is daarover volstrekt helder.
En nog zeker niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en - wat nog belangrijker is - laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen op één van onze ledenvergaderingen, politieke fractievergade-ringen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Energietransitie
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....
Lees verder »
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
06-11-2018
Met het coalitieprogramma 'de blik naar buiten' hebben Sa-
menwerking en VVD eerder dit jaar een ambitieus pro-
gramma opgesteld voor de komende vier jaar. Nieuw beleid
met concrete doelstellingen in een goede samenwerking....
Lees verder »


Meer nieuws....

Toine Hendrikx geridderd
09-11-2018
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de ope-
ningszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek
kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje.....
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale
middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »
VVD-kiezer bedankt!
21-03-2019
Ja, het waren weer verkiezingen, ditmaal voor Provinciale
Staten. Iets waar we als gemeente in belangrijke mate
mee te maken hebben. Zaken, zoals de Intensieve Vee-
houderij maar ook verkeersveiligheid en ontsluiting van....
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »

David Geysen
Oud-voorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-53413660
Stuur me een mail