WELKE BROWSER GEBRUIKEN?
Bij het design van deze website is ervan uitgegaan dat ze het best kon worden uitgelezen door gebruikmaking van Google Chrome als webbrowser. Daarvoor zijn enkele redenen aan te geven met als belangrijkste:

1. de snelheid en het uiterlijk, alsmede het gebruikscomfort en vele andere prestaties;
2. de veiligheid voor kwaadwillige aanvallen door hackers en - nog erger - cybercriminelen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u deze website niet kunt bezoeken door gebruikmaking van andere browsers, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Apple Safari; de enige consequentie kan zijn dat teksten en afbeeldingen soms anders worden getoond dan in de oorspronkelijke opzet de bedoeling van de ontwerper was.

Mocht u in het bovenstaande aanleiding zien om alsnog Google Chrome als webbrowser te installeren (en deze wellicht als standaard browser in te stellen), dan kunt u op deze link klikken. Het proces van de installatie verloopt daarna vrijwel geheel automatisch.

Bij het ontwerp is er tevens van uitgegaan dat de breedte van uw scherm tenminste 1200 pixels bedraagt. Is dat minder dan zult u in de knoppenbalk en wellicht ook in het hoofdframe horizontaal moeten scrollen, hetgeen niet de voorkeur verdient. Veruit de meeste moderne beeldschermen hebben voldoende breedte (gemeten in pixels) maar het valt niet uit te sluiten dat u bv. door een venster met favoriete websites of met uw browsergeschiedenis daarop inlevert. Mijn advies is om dat zoveel mogelijk te vermijden.

Tenslotte wens ik u veel surfplezier en vooral ook veel surfgemak op deze website.

Hans Koster
Webmaster VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail