INTENSIEVE VEEHOUDERIJ:
Reusel-De Mierden, 12 maart 2016

Op dinsdag 5 april is er om 20.30 uur een vergadering
van de Commissie Ruimte over o.m. de INTENSIEVE
VEEHOUDERIJ. Deze vergadering is (gelukkig) openbaar
en we nodigen dan ook iedereen, die over dit onderwerp
geïnformeerd wil worden, uit om te komen luisteren.


In de "besloten" bijeenkomst van 1 maart bleek dat het
college een beleid wenst in te voeren dat geen enkele uitbrei-
ding van stallen, waar ook in de gemeente, meer mogelijk
maakt: geen beest meer erbij in Reusel-De Mierden!

Waar leidt een dergelijk beleid nu toe? Laten we eens
inzoomen op de diverse groepen die met dit beleid te maken
krijgen en hoe dit over de jaren evolueert.

Boeren: het buitengebied gaat op slot; geen investeringen
  zullen langzaam de winstgevendheid van het boerenbedrijf aantasten; toch een sector waar direct en indirect een
  kwart van onze beroepsbevolking werkt; de vraag rijst in hoeverre dit beleid de werkgelegenheid en onze totale
  (gemeentelijke) economie in gevaar kan brengen.

Burgers: velen van u hebben niet direct last van de veehouderij, maar een aantal wel; stankoverlast kan op den
  duur je gemoedsrust aantasten; maar gaat aan die stankoverlast nu iets gebeuren? Nee dus! Indien geen inves-
  teringen meer gedaan mogen worden, dan ook niet meer in geurverminderende maatregelen; waar moeten die
  anders van betaald worden?

Beesten: we zien dat ons standpunt t.a.v. de beesten in de laatste jaren aan het wijzigen is; weg met de kiloknaller
  en meer aandacht voor dierenwelzijn; maar met dit beleid zal er geen m² voor de beesten bijkomen; ruimte voor
  herinvesteringen in welzijn zijn niet (meer) mogelijk!

Wij vertelden u, dat ook wij geen voorstander zijn van ongebreidelde uitbreiding van de veestapel, maar we begrijpen dat je alleen kunt investeren in verbeteringen, als daar ook een rendement tegenover staat. Het gemeentelijk beleid zal dus gericht moeten zijn op de belangen van alle partijen. Het beleid dat het college nu voorstelt kent volgens de VVD alleen verliezers en we vragen ons dan ook af of het middel hier niet erger is dan de kwaal.

Laten we daarom een oproep doen aan alle fracties om dit beleid niet door te voeren: Geacht college, in naam van Boeren, Burgers en Beesten: Bedenk Beter Beleid!
BELEID, BOEREN, BURGERS EN BEESTEN

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail