BESLOTEN VERGADERING OVER DE INTENSIEVE
Reusel-De Mierden, 4 maart 2016

Vorige week publiceerden we het artikel "GEGOOCHEL MET CIJFERS EN VARKENS; WAAROM?", waarin we aangaven dat ons signalen hadden bereikt dat de aantallen, waarmee wethouder Van de Ven schermde om een voorbereiding- en aanhoudingsbesluit door de gemeenteraad te laten nemen, ons inziens niet klopten. Die mening zijn wij nog steeds toegedaan!

Op dinsdag 1 maart heeft er een besloten (!) "Informele Bijeenkomst Intensieve Veehouderij" plaatsgevonden op het gemeentehuis. Daarvoor zijn alleen de raads- en duo-leden uitgenodigd, anderen mochten er niet in! Wij vroegen ons af waarom? U als burgers en belangengroepen zoals de dorpsraden, ZLTO, 'De Jonge Agrariërs', BMF, enz. zouden toch graag geïnformeerd willen worden?

VVD Reusel-De Mierden vindt het een curieuze gang van zaken: een besloten vergadering over zo 'n precair maatschappelijk onderwerp, terwijl er geen enkel duidelijk argument is om die vertrouwelijkheid te rechtvaardigen. Hoe kunt u als burger de politiek dan nog vertrouwen? Zeker als je in ogenschouw neemt dat de wethouder de bijeenkomst omschreef als "...met de benen op tafel".

Een bijeenkomst waarbij algemene informatie verstrekt wordt, niets besloten wordt, geen kaders worden gesteld en geen politieke statements worden gemaakt, aldus de wethouder. En u mag daar niet bij zijn!

Wat bleek? De bijeenkomst was meer dan informatief: geen beest meer erbij in Reusel-De Mierden! De richting is bepaald door de ambtenaren en het college, het tijdspad is uitgezet, de trein is vertrokken, om het zo maar eens te zeggen.

De trein stopt pas weer op bestemming: een nieuw bestemmingsplan waarmee géén geurwinst meer behaald kan worden. Het blijft zoals het is in onze gemeente en daarmee zijn - volgens ons - de boeren niet blij, maar de burgers uiteindelijk ook niet, want het huidig niveau van stankoverlast blijft en de boer kan geen nieuwe investeringen meer doen om dat terug te dringen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt voer voor juristen en advocaten en wie mag dat betalen? Juist, u!

VVD Reusel-De Mierden is het absoluut niet eens met deze gang van zaken. Transparantie ontbreekt, waarbij bestuurders niet publiek acteren en verantwoording afleggen. Een dergelijke vergadering hoort gewoon openbaar te zijn! Ook wij zijn geen voorstanders van ongebreidelde uitbreiding van de veestapel, maar we begrijpen dat je alleen kunt investeren in verbeteringen, als daar ook een rendement tegenover staat. De winst moet verdient worden! Daar zullen we met z'n allen over in debat moeten. In de openbaarheid. Wij rekenen op u!
VEEHOUDERIJ!

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail