GEGOOCHEL MET CIJFERS EN VARKENS: WAAROM?
Reusel-De Mierden, 24 februari 2016

Sinds 10 november 2015 hebben we in Reusel-De Mierden wederom een voorbereiding- en aanhoudingsbesluit (VB&AB) als het gaat om de intensieve veehouderij. De vorige besluiten waren nog maar sinds 21 april 2015 ingetrokken, zonder wijziging van het bestemmingsplan. En wat er in april 2015 aan varkens in de pijplijn zat (de lopende vergunningsaanvragen), was voor de wethouder op dat moment blijkbaar geen issue. Er is namelijk met geen woord over gerept.

Toch was een bouwstop in november weer nodig omdat er, aldus wethouder Van de Ven, sprake was van een hausse aan aanvragen. Het zou aanvankelijk gaan om 35.000 varkens extra in onze gemeente, maar - zo bleek bij de raadsvergadering van december - het was nog veel erger. Het zou gaan om 90.000 varkens of meer.

Wethouder Van de Ven stelde tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. nog dat “je hoopt dat de ondernemers begrijpen dat we hier een bepaalde limiet bereikt hebben, maar dat zien we niet terug. Het vertrouwen is weg en er is lef nodig om het terug te krijgen.” En zo werden de boeren, samen toch goed voor 17% van de economische bedrijvigheid in onze gemeente, in de beklaagdenbank gezet en iedereen moest geloven dat het echt zo erg was.

Vanaf het moment dat het VB&AB zijn aangenomen, hebben ons signalen bereikt dat de aantallen waarmee de wethouder schermt, niet kloppen. Reden voor de VVD om de cijfers op te vragen en uit te zoeken wie, wat, wanneer heeft aangevraagd.

Dit levert het volgende plaatje op
• Voor meer dan 30.000 ‘extra’ varkens zijn er helemaal geen plannen;
• Voor meer dan 50.000 ‘extra’ varkens dateren de plannen van vóór 21 april 2015;
• Voor circa 9.000 ‘extra’ varkens geldt dat de aanvraag/principeverzoek inderdaad dateert van tussen 21 april 2015
  en 10 november 2015.

Het totale aantal extra varkens is dus bijna 60.000. Dit aantal zegt niet alles. Het verschil tussen een biggetje van 10 kilo of een vleesvarken van 120 kilo zie je niet in dit aantal, maar kun je wel degelijk ruiken. De varkens en kippen die nu nog in de oude stallen staan en verdwijnen, zijn niet meegenomen. De geur- en milieuwinst die behaald móet worden op grond van het huidige bestemmingsplan en de geurverordening is ook niet meegenomen. Maar het gaat de VVD niet om te pleiten voor de maximale uitbreidingsruimte voor de veehouders in Reusel-De Mierden en uiteindelijk ook niet om de discussie van 'wel of niet de laatste 1.000 varkens'.

Onvoldoende visie?
Het gaat erom dat de wethouder in april 2015 wist of kon weten dat er al plannen waren voor circa 50.000 extra varkens. Toen was het niet belangrijk genoeg. De VVD constateert dat onze wethouder goochelt met cijfers en daarmee boeren ten onrechte in de beklaagdenbank zet, burgers in verwarring brengt en het vertrouwen van alle burgers in politiek en bestuur wordt geschaad. Samenwerking is ver te zoeken, zo lijkt het in deze.

Waarom doet de wethouder dit? Voor de VVD is duidelijk dat de wethouder geen visie heeft als het gaat om de ontwikkeling van de landbouw in zijn algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder in Reusel-De Mierden. Pijnlijk in een gemeente met meer dan 300.000 varkens en waar meer dan 17% van de economie bestaat uit agrarische bedrijvigheid. VVD Reusel-De Mierden blijft knokken voor een duidelijke en verantwoorde visie en een situatie waarbij de overlast voor de burger verdwijnt en de boer verantwoord kan ondernemen. Wij blijven wethouder Van de Ven daarop aanspreken.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail