ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
VAN DE BEGROTING 2016 (1E EN 2E TERMIJN)