GERED DOOR DE GONG
Reusel, 30 oktober 2015

U las het al in het ED: "Na het zuur, het zoet", sprak de wethouder. De gemeentelijke begroting sluit immers af met een positief saldo van € 135.000. Mogelijk denkt u nu dat de gemeente haar financiële huishouding op orde heeft, maar dat is helaas toch "te kort door de bocht". De gemeente - en met haar de wethouder financiën - zijn gered door een hogere algemene uitkering van het Rijk van ruim 7 ton.

Zo, dat is een meevaller! Weg met de bezuinigingen, € 350.000 extra naar personeel (de vervanging van de gemeentesecretaris niet meegeteld) en verder…?

Nou, verder eigenlijk niks! Geen plan hoe die hogere uitkering structureel ingepast wordt voor de specifieke redenen waarvoor die uitgekeerd wordt. Ook geen teruggave van (te) hoge belastingen, zoals andere gemeenten (o.a. Eersel) doen. Zo betaalde u dit jaar maar liefst 11% extra aan Onroerend Zaak belasting. Wordt die nu teruggedraaid?

Nee hoor, de wethouder houdt hem lekker in the pocket: u betaalt en hij speelt mooi weer!

We trachten al járen zicht te krijgen op de reserveposities van de gemeente. Dat blijkt erg lastig. Gegevens over stille reserves (gronden, gebouwen, e.d.) worden maar mondjesmaat prijs gegeven onder het mom dat ze voor de provincie niet meetellen. Maar ja, je wil toch wel graag weten hoe je er financieel voor staat als de nood aan de man komt. Ook op het traject van de 3 decentralisaties - Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg - is nog onvoldoende duidelijk, schrijft de wethouder.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling! Het gaat hier om miljoenen die van het Rijk zijn overgedragen aan de gemeente. Indien de gemeente nu, na bijna een jaar, nog steeds geen beeld heeft van de financiële consequenties en de risico’s nog onvoldoende kan inschatten, vragen wij ons af wat het college aan het doen is.

Een mooie "Kei" voor u aan het ontwikkelen? Tja, daar weten ze de financiële dekking ook nog niet van!

We lezen wel dat er achterstanden zijn m.b.t. de riolering. En onder het kopje "nieuw beleid" lezen we over vervanging en onderhoud van wegen. Maar e.e.a. pas in 2017. Dat is géén "nieuw beleid", maar een kerntaak! Een apart fietspad bij de reconstructie Sleutelstraat/Weijereind zat er niet in en de eerste bijna-ongelukken zijn al gemeld.

Natuurlijk, geld voor goed personeel moet er zijn en in het terugdraaien van de verlaging van het opleidingsbudget kunnen wij ons prima vinden. Maar bijna 2 ton naar frictiekosten (bijv. ontslagvergoedingen) en een mobiliteitsfonds (bijv. opleidingskosten), terwijl nota bene vorig jaar de coalitie een budget van € 35.000 voor het opvangen van fricties wegstemde, verbaast ons. De dag erop meldde zich de gemeentesecretaris ziek. Wat ons ook nog eens jaarlijks € 106.000 kost!

Oké, de VVD zet altijd streng in op financiën. Wij vinden financieel beheer wél belangrijk. Wij vinden dat de risico’s en de beschikbare dekking goed geanalyseerd moeten worden en niet alleen een boekhoudkundige exercitie zijn.

De begroting van onze gemeente is weliswaar dekkend (dankzij die hogere uitkering van het Rijk!), maar ze is beleidsarm, mist visie op de toekomst en is bovenal niet compleet. Een belangrijk deel als de decentralisaties staat er feitelijk niet in! Hoe lang blijft dat goed gaan…?
Mede namens mijn fractiegenoten David Geysen en Jozef van der Voort:
Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.


: 06-39020266

Stuur ons een mail