RAADSVOORSTEL CULTUREEL CENTRUM "DE KEI"
Reusel-De Mierden, 23 september 2015

B&W had voor de raadsvergadering op 22 september een voorstel voorbereid dat de gemeenteraad keuzemogelijkheden moest bieden hoe om te gaan met het Cultureel Centrum "De Kei" en het wel of niet verplaatsen naar de plek waar de St. Jozefschool staat. Dit in combinatie met de projecten van Wooninc. en het RSZK om 28 AWBZ-woningen en 40 seniorenwoningen te realiseren aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan.

VVD Reusel-De Mierden voor realiseren woningen!
Het nieuwe Cultureel Centrum kan daarbij zo ingericht worden dat dit ook
gebruikt kan worden door de bewoners van de genoemde projecten. Wie zou
niet voor deze WIN-WIN situatie zijn. En ja, het cultureel niveau moet ook op
peil worden gehouden. En dat mag wat kosten. De vraag is alleen: hoeveel?
Wat hebben we en wat willen we? Peperduur prestige of de slimme combina-
tie? Op de oude plek of aan de andere kant? Met of zonder de oude St. Jozef-
school?

En dan gaat het onzes inziens fout…
B&W heeft op 11 maart 2015 al een intentie-overeenkomst gesloten om te onderzoeken of een combinatie gemaakt kan worden met de twee projecten. Dat is niet "zomaar" iets. Formeel stelt B&W dat de gemeente nog nergens "aan vast zit". Maar denkt u ook niet dat Wooninc. en het RSZK er erg veel waarde aan hechten? Zij moeten de investering in de te bouwen woningen doen. Wij denken dat zij het WEL cruciaal vinden!


Toegezegde keuzemogelijkheden gemeenteraad?
Daar kwam niets van terecht! In het raadsvoorstel wordt toe geredeneerd naar één optie: verplaatsing van “De Kei” naar de plek van het oude gemeentehuis en de St. Jozefschool! Geschatte kosten: circa € 5mln. U begrijpt dat wij daar vragen over gesteld hebben. Bijvoorbeeld waar dat geld vandaan moet komen? Dat is nog een raadsel! En dan vergeten we nog maar even dat er bezuinigd moet worden.

"Last but not least"
Wij vinden dat er onvoldoende wordt geluisterd naar de inwoners en zeker
naar STIBEX. In een gezamenlijke verklaring namens 15 verenigingen en stichtingen (ruim 500 leden) zien zij de plannen alleen als haalbaar als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Zij kunnen alleen hun verantwoordelijkheid nemen met een sluitende begroting en zonder een al te grote verhoging van de huurlast. De investeringskosten moeten dus drastisch omlaag.

Heilloze weg
Wij zijn van mening dat door B&W een heilloze weg is ingeslagen. Er zijn verwachtingen gewekt bij Wooninc. en het RSZK. Financieel is niets onderbouwd. Naar wat maatschappelijk en cultureel nodig is, wordt onvoldoende gekeken. Er wordt niet geluisterd naar de huidige gebruikers van "De Kei". Enzovoorts. Dit wordt een debacle van de eerste orde en u als burger mag, als dit doorgaat, straks de rekening betalen!

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail