ANGST OF LOGICA?
Reusel-De Mierden, 23 juli 2015

In het Eindhovens Dagblad van 16 juli 2015 stond te lezen: "Uit angst voor juridische procedures en hoge schadeclaims heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden de besluitvorming over de verplaatsing van een intensieve veehouderij doorgeschoven naar september. Het gaat om de bedrijfsverplaatsing van varkenshouder Jan Hoppenbrouwers van Wintelre naar een locatie aan De Hoef in Hulsel, die al sinds 2006 speelt."

Voor VVD Reusel-De Mierden was angst niet de reden. Nee, wij bekijken dat logisch en zakelijk en het ging ons erom dat dit raadsvoorstel aan alle kanten rammelde en volstrekt niet voldeed aan de normen die eraan gesteld moeten worden. Als de gemeenteraad een besluit neemt dat niet aan de normen voldoet, wordt dat in een juridische procedure door een rechter namelijk gewoon van tafel geveegd. En natuurlijk, daaruit kunnen grote financiële consequenties voor onze gemeente voortvloeien. Uiteraard benoemen we die financiële risico 's ook en willen deze minimaliseren.

Wat wij wel heel vervelend vonden is dat wethouder Van de Ven zo laat in actie kwam, namelijk pas nadat de initiatiefnemers een verzoek bij de rechter hadden ingediend om de gemeente te dwingen tot het nemen van een besluit. Gelukkig, eindelijk actie, zouden wij zeggen. Dit dossier speelt namelijk al vanaf oktober 2006 (!) en op 17 juli 2014 zijn hierover nog concrete afspraken gemaakt. Het wordt hoog tijd dat het wordt afgewerkt.

VVD Reusel-De Mierden heeft op 9 juli jl. - vóór de betreffende raadsvergadering - een notitie geschreven, met daarin een analyse, de vragen omtrent dit raadsvoorstel en een amendement. Dit amendement is op 12 juli verzonden naar de andere fracties en naar het college van B&W. Daarin hebben wij als kern aangegeven dat:

 • het raadsvoorstel nadere uitwerking, completering en toelichting nodig heeft om het de raad van gemeente Reusel-
   De Mierden mogelijk te maken een weloverwogen en evenwichtig raadsbesluit te laten nemen;
 • dit raadsvoorstel aan te houden en B&W op te dragen per omgaande in overleg te gaan met de initiatiefnemers om
   alsnog te trachten tot een oplossing te komen en de raad van het resultaat hiervan op de hoogte te stellen,
   ongeacht of de uitkomsten nu positief of negatief zijn;
 • verder de uitkomsten van genoemd overleg zo spoedig mogelijk neer te laten slaan in een nieuw en volledig
   onderbouwd raadsvoorstel en de gemeenteraad daarover te laten besluiten in september 2015.

VVD Reusel-De Mierden is heel duidelijk en transparant over de keuzes die ze maakt. Wij zijn voor of tegen een raadsvoorstel op basis van logica en zakelijke overwegingen. Dat geldt hier ook. Daarbij vergeten wij absoluut niet om bij besluitvorming nadrukkelijk rekening te houden met emoties en gevoelens, die bij u en bij ons leven. We zijn tenslotte allemaal mensen en geen machines.

Maar we laten ons in ieder geval niet leiden door angst! Via onderstaande contactgegevens kunt u uw mening kwijt.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail