ZET U HEM NOG EEN KEERTJE AAN DE STRAAT?
Reusel-De Mierden, 11 december 2014

Tja, burgers van Reusel-De Mierden, en in het bijzonder de inwoners van Hulsel. Daar staan we toch weer mooi te kijken. We scheiden toch op een uitstekende wijze alle afval? We hebben allemaal inmiddels ook heel wat bakken staan!

En ja, natuurlijk begrijpen we, dat als je minder afval aanbiedt, de prijs per lediging, of dat nou een zak of een bak is, gaat stijgen! Maar dat het vastrecht, wat iedereen verplicht moet betalen, met 20% stijgt, dat gaat er bij ons niet in. Dat bedrag is nu voor de gemiddelde huishoudens hoger dan voor het aanbieden van het resterend afval. Dan loopt de motivatie om braaf te blijven scheiden toch wel een behoorlijke deuk op!

De gemeente heeft het beleid "de vervuiler betaalt" geïntroduceerd, maar heeft haar kostenstructuur en contracten daar niet op aangepast.
Jammer! En wie betaalt de rekening? U!

Voeg daar nog een stijging van de OZB van 11,5% bij en uw lasten gaan het volgend jaar weer behoorlijk omhoog.

Wij zullen de gemeente kritisch blijven volgen en u op de hoogte houden.
Het kan nog net tegen het oude tarief!
VVD: UW LOKALE LIBERALE VOLKSPARTIJ

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail