OVER DE TERING EN DE NERINGH....
Reusel, 28 oktober 2014

De begroting van de gemeente is steevast het startpunt van het nieuwe politieke jaar. Een jaar waarin de nu net nieuwe coalitie Samenwerking/CDA zijn ambitie voor het nieuwe jaar bekend moet maken en welke financiële gevolgen dat voor u als burger heeft. Als kersverse oppositiepartij VVD Reusel-De Mierden, die in de afgelopen jaren toch behoorlijk zijn best heeft gedaan om de zaken financieel weer een beetje op orde te krijgen, waren wij dus zeer benieuwd.

Wat schetst onze verbazing: geen ambities! De belangrijke drie decentralisaties van jeugdzorg, participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden financieel niet uitgewerkt. Personele bezetting die hiervoor aangetrokken moet worden, is niet transparant weergegeven. In bezuinigingen hebben ze geen zin en het geld dat ze te kort komen, wordt simpel op u afgewenteld! Een forse verhoging van de Onroerende Zaakbelasting van meer dan 20%!!! En dat terwijl wij net in de afgelopen vier jaar alleen voor inflatie verhoogd hebben en verder niets.

Tja, burgers van Reusel-De Mierden, daar zitten we dan mooi mee te kijken! Los van het goede ambtelijke voorwerk dat voor zo'n begroting van belang is, verwacht je toch iets van zo'n nieuwe coalitie. Natuurlijk, bezuinigingen zijn taai en je haalt ook niet altijd je doelstellingen, maar niets doen en het gewoon op de burger verhalen is toch wel het andere uiterste!

Van ons mag u wel verwachten dat wij financieel degelijk werk leveren en we geven u (en de coalitie Samenwerking/CDA) al een paar simpele suggesties voor een aangepaste begroting. Daarbij moet je denken aan een heroverweging van de openstelling van de bibliotheek, versterken van de gemeenschapshuizen in Hooge Mierde en Lage Mierde in combinatie met een heroverweging van de functie van De Kei in Reusel, stille reserves in beeld brengen (dat zijn o.a. landbouwgronden in eigendom van de gemeente), de overtollige gronden afstoten, gebruik van gelden bij derden (WVK) voor financiering, enz.. Wij komen hier nog nader op terug tijdens de begrotingsbeschouwingen in november.

Door nu te kiezen voor andere prioriteiten en verstandige keuzes te maken ten aanzien van posten die anders benut kunnen worden - of waarop bezuinigd kan worden - is de begroting zeker sluitend te maken. Maar - zoals gezegd - die ambitie, creativiteit, gedrevenheid en het doorzettingsvermogen ontbreekt volledig bij de huidige coalitie Samenwerking/CDA. Binnen de begroting - zoals wij die zien - kan tevens bijvoorbeeld de Sleutelstraat / Weijereind gewoon heringericht worden mét een vrijliggend fietspad en is een verhoging van de OZB niet noodzakelijk. Uw lasten hoeven niet verzwaard te worden. Sterker nog, per saldo verbeterd de financiële positie van de gemeente; een structureel overschot op de begroting zonder OZB verhoging!

VVD Reusel-De Mierden is vele, vele uren actief bezig geweest met de belangenbehartiging van de inwoners en blijft dat ook doen in de oppositierol. Daarvoor zijn wij tenslotte gekozen. Wij staan steeds klaar om naar u te luisteren. De woorden "Durf, Duidelijkheid en Daadkracht" staan daarbij centraal!

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail