ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
VAN DE BEGROTING 2015 (1E EN 2E TERMIJN)