CONCEPT-RAADSVOORSTEL RECONSTRUCTIE
(Tevens gepubliceerd in 'D'n Uitkijk')

Reusel, 15 oktober 2014

Dinsdag 14 oktober vond de commissie Grondgebied plaats, met als belangrijkste onderdeel het concept-raadsvoorstel van de reconstructie Sleutelstraat-Weijereind. In 2013 is voor dit voorstel de aanzet gegeven, hoewel de problematiek al veel langer loopt. Op dat moment was VVD Reusel-De Mierden in de vaste veronderstelling dat realisatie niet lang meer op zich zou laten wachten, zeker omdat we de vaart erin wilden houden. Dat hebben we helaas toch verkeerd gezien. Op 28 januari 2013 zou het besluit genomen worden voor de feitelijke reconstructie.

In het betreffende voorstel werd geadviseerd te kiezen voor "variant 2" met als alternatief "variant 3". Variant 2 was een weg van 6,4 meter breed met suggestiestroken voor fietsers in klinkers voor de geschatte som van € 1,78 mln. Variant 3 een weg met een breedte van 6 meter met asfaltverharding waarvan de suggestiestroken voor fietsers in rood asfalt zouden worden uitgevoerd (geschatte kosten: € 1,12 mln.).

VVD Reusel-De Mierden was het daar niet mee eens en wilde een gereconstrueerde weg mét vrij liggend fietspad. Volgens het raadsvoorstel van B&W zou een dergelijke variant € 2,47 mln. kosten. Hierop heeft onze fractie gereageerd met een eigen voorstel, mét voldoende ruimte op de weg voor vrachtauto's die elkaar moeten passeren én een vrijliggend fietspad. Kosten € 1,98 mln.

Het raadsvoorstel is toen ingetrokken en de drie meest kansrijke plannen zouden uitgewerkt worden en behandeld in juni van dit jaar. Dat heeft de wethouder niet voor elkaar gekregen. Het is intussen al oktober en nog steeds is er geen goed voorstel. Het voorliggende raadsvoorstel rammelt aan alle kanten. De berekeningen zijn onduidelijk. De financiële consequenties een zoekplaatje.

De aangepaste en sober uitgevoerde variant van VVD Reusel-De Mierden blijkt voor een lager bedrag te kunnen. Maar het is nog niet duidelijk of dat nu voor € 1,3 mln. kan of voor € 1,5 mln. Dus de wethouder gaat hiervoor wéér een nieuw financieel staatje aanleveren, voor de komende  gemeenteraadsvergadering, en dan zal alles duidelijk worden. Wij hebben er géén vertrouwen in.

We constateren dat:

- B&W en de coalitie (gaan) kiezen voor een reconstructie Sleutelstraat-Weijereind zonder vrij liggend fietspad om
  puur financiële redenen. En dat met de onderbouwing dat B&W recent geconfronteerd is met een tekort op de
  begroting en dat ze voorstellen om extra te bezuinigen op dit project.
- Er onvoldoende inspanningen zijn gepleegd om de financiering op een andere wijze rond te krijgen.
- De aanwonenden van Sleutelstraat-Weijereind maar een paar dagen voordat dit concept-raadsvoorstel
  besproken zou worden in de commissie Ruimte, hiervan op de hoogte zijn gesteld en daarop nauwelijks
  fatsoenlijk hebben kunnen reageren.
- De variant zonder vrij liggende fietspaden op géén enkel maatschappelijk draagvlak kan rekenen bij de
  aanwonenden. De aanwonenden hebben nadrukkelijk gekozen voor een vrij liggend fietspad.
- B&W en de coalitie de uitkomsten van de overleggen met de aanwonenden gewoonweg naast zich neer leggen
  en vinden, dat maatschappelijk draagvlag blijkbaar nu ineens NIET belangrijk is. Dat staat ook anders in de
  verkiezingsprogramma's.

VVD Reusel-De Mierden kiest voor een reconstructie van de weg mét vrij liggend fietspad, veiligheid, invulling geven aan de Toekomstvisie van Reusel-De Mierden en ondersteuning van de financiële pijler c.q. bedrijvigheid: het toerisme.

VVD-fractie Reusel-De Mierden
SLEUTELSTRAAT-WEIJEREIND

Stuur ons een mail