WIJZIGING SAMENSTELLING VVD-FRACTIE IN RAAD EN
Reusel-De Mierden, 30 oktober 2014

Erwin Bierens en Ben Goutsmits zijn afgezwaaid, Jozef van der Voort en Dave Geysen hebben hun taken in de gemeenteraad overgenomen. Ze werden dinsdag 28 oktober benoemd en vanaf nu vormen ze samen met Toine Hendrikx onze raadsfractie.
Verder zijn er ook mutaties bij de duo-leden in de twee commissies: Cora van Avendonk verhuisde naar Bladel en Erwin Bierens blijft politiek actief, ditmaal in de rol van duo-lid. Joris van Gompel komt erbij om ons op het gebied van RO te ondersteunen.

Daarmee zijn de teams weer compleet, zie verder de pagina Fractie.
COMMISSIES
Beide nieuwe raadsleden Jozef van der Voort en Dave Geysen worden hartelijk gefeliciteerd

Dré van Kemenade
Secretaris VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-642289 / 06-49077786
Stuur me een mail