COMMUNICATIE DOOR EN CONTACT MET DE GEMEENTE
Reusel-De Mierden, 17 april 2014

VVD Reusel-De Mierden wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid realiseren en zoekt samenwerking met gelijkgestemde gemeente om de uitdaging van deze tijd gezamenlijk aan te gaan. Daarbij is zij voor deregulering en een dienstbare gemeente. De landelijke overheid draagt taken over aan de gemeente. Dat vinden we een goede zaak. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus precies zien waar behoefte aan is en kan daarin op een minder bureaucratische manier voorzien.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Zo zullen de gemeenteraad, B&W en de ambtenaren heldere en begrijpelijke taal moeten spreken, zodat iedereen hen snapt. Ook is het erg belangrijk dat ambtelijke stukken goed leesbaar zijn voor de inwoners en de gemeenteraad. Daarbij is de hele gemeentelijke organisatie open en transparant naar de inwoners. Vooral het inspelen op hun informatiebehoefte is erg belangrijk, zodat zij zich met de antwoorden op hun vragen niet met een kluitje in het riet gestuurd voelen. Het kan zo zijn dat het niet mogelijk is direct een antwoord te geven. Daarbij is het aangeven van een tijdpad, de termijn waarbinnen u als burger een antwoord kunt verwachten, een uitstekend hulpmiddel. Dat voorkomt onzekerheid en ergernis.

Het digitale tijdperk is al enige tijd aangebroken. Een zegen voor de inwoners van onze gemeente die daarmee om kunnen gaan en een gruwel voor de digibeet. Een digitaal loket is handig en gebruikersvriendelijk zodat inwoners (ook buiten openstellingsuren) zoveel mogelijk benodigde producten thuis kunnen aanvragen, opvragen en/of inzien; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vaak is dan een fysiek loket niet meer noodzakelijk, behoudens voor uitgifte van zaken als een rijbewijs, paspoort, e.d.. Ook is interactieve en adequate communicatie met burgers essentieel voor een goede besluitvorming ten aanzien van het gevoerde beleid en voorkomt confrontaties, teleurstellingen en kosten achteraf.

Maar we vergeten de digibeet absoluut niet. Naast de genoemde contact- en communicatiemogelijkheden via de digitale snelweg, worden de inwoners van Reusel-De Mierden die hiervan géén gebruik kunnen maken vanzelfsprekend gewoon geholpen door de ambtenaren. Dat hoort gewoon zo. Het mag van VVD Reusel-De Mierden nooit zo worden dat de gemeentelijke overheid zich verbergt achter een computerscherm en telefonisch niet bereikbaar is of persoonlijk contact onmogelijk wordt; daar blijven we ons sterk voor maken. Iedereen moet gewoon geholpen kunnen worden en voorzien van de gewenste (gemeentelijke) diensten.

Wil Hermans
Duo-commissielid VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-643399
Stuur me een mail