IN 2014 EEN NIEUWE START
Reusel-De Mierden, 7 mei 2014

Snelheid en slagvaardigheid is geboden om, aangevuld met creativiteit en vakmatige deskundigheid, snel in te spelen op het huidige economische klimaat.
Onze inwoners zijn met een snelgroeiend aantal op zoek naar nieuwe en alternatieve mogelijkheden om zelfstandig inkomen te verwerven of te behouden. Het tempo en de dynamiek waarmee allerlei veranderingen tegenwoordig plaats vinden raakt natuurlijk ook onze eigen Inwoners die met een nieuw idee of een nieuw plan rondlopen.


Vanzelfsprekend vraagt het ontwikkelen van een plan om deskundige advisering en het peilen van de omgeving naar hun mening. Maar óók om een deskundig meedenken van ons gemeentelijk apparaat wat is voorzien van hoge snelheid en slagvaardigheid en uiteindelijk met lagere kosten.

Een belangrijke rol welke tot hogere versnelling leidt is het ongekend groot aantal digitale mogelijkheden welke beschikbaar zijn bij vragen om veranderingen en/of bestemmingswijzigingen binnen de openbare ruimte.

Als VVD fractie binnen de gemeenteraad gaan we werken aan het opheffen van bestaande verordeningen welke het particulier initiatief frustreren. Verder willen wij dat bestemmingsplannen niet met details worden dichtgetimmerd. Daarmee wordt bereikt dat bij de ontwikkeling van nieuwe plannen door ondernemers en burgers meer mogelijkheden ontstaan waaraan op een snellere, effectievere en goedkopere manier medewerking gegeven kan worden.

Onze Burgers hebben hier recht op.
Benodigde gereedschappen: snelheid en slagvaardigheid

Ben Goutsmits
Raadslid VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-53649864
Stuur me een mail