ONDERWIJS
Reusel-De Mierden, 10 juni 2014

Voor de VVD Reusel-De Mierden is goed onderwijs zeer belangrijk. Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin ieder kind tot zijn recht komt en alle kinderen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs moet liggen bij de scholen zelf. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor wat betreft de opvoeding van hun kinderen, scholen ondersteunen dit.

Wel kan de gemeente mede regie voeren als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg en het bij elkaar brengen van partijen. Wij zijn voorstander van het concept brede school en het multifunctionele gebruik van scholen. In een brede school werken allerlei organisaties samen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, ook kan een brede dorpsschool als ontmoetingsplek van het dorp dienen.

De VVD wil dat de scholen in de diverse kernen blijven bestaan, dit is belangrijk om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden en zo mogelijk nog te vergroten. Binnen onze gemeente zijn er scholen voor zowel bijzonder als openbaar onderwijs en dat vinden wij een goede zaak.

De financiering van onderwijs is nu zo geregeld dat alleen het gebouw gefinancierd wordt door de gemeente en het ministerie is verantwoordelijk voor de overige kosten, waarbij het beheer onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt. Binnen een paar jaar loopt de gehele financiering via het ministerie.

Bert de Bruijn
Duo-commissielid VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-642526
Stuur me een mail