CONCEPT PROGRAMMABEGROTING 2014-2017
Reusel-De Mierden, 15 oktober 2013

Eén van de belangrijke punten voor VVD Reusel-De Mierden is gezonde financiën. Je moet nu eenmaal je uitgaven en inkomsten in evenwicht hebben. Zoals de zaken er nu voorstaan is het gelukt om tot een structureel sluitende begroting, periode 2014-2017, voor onze gemeente Reusel-De Mierden te komen!

Samen met u als (maatschappelijke) partner(s) hebben we ons na de verkiezingen in 2010 ingespan-nen om de gemeente weer financieel gezond te maken. Met de constructieve houding van iedereen is dat gelukt. Niet het hoofd in de schoot leggen, maar met oplossingen komen en de handen uit de mouwen steken; dat was ieders insteek.

Natuurlijk heeft dat van iedereen de nodige offers gevraagd. Gelukkig hebben we bijvoorbeeld wel kunnen voorkomen dat de onroerendzaakbelasting is gestegen, uiteraard behoudens de inflatiecorrectie. VVD Reusel-De Mierden wil bezuinigen zonder een greep in uw portemonnee te doen.

Daarbij zien we in de begroting dat de sociale sector zo veel mogelijk is ontlast, geen verdere bezuinigingen op sport, een beetje bezuinigen op subsidies en het merendeel van de besparingen die komen uit de openbare ruimte. Wel zijn er verhogingen in het kader van "de gebruiker/vervuiler betaalt". Denk hierbij aan de rioolbelasting: dat is onontkoombaar.

U kunt de volledige Programmabegroting 2014-2017 inzien door hier te klikken. Ook kunt u kennisnemen van de inhoud van het stuk 'Vervolg Uitvoeringsagenda VOB (Vernieuwen, Ombuigen en Bezuinigen)' door hier te klikken.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail