DE FRACTIEVOORZITTER BLIKT TEVREDEN
Reusel-De Mierden, 17 december 2012

Het was een bewogen politiek jaar, zowel landelijk als lokaal. We kijken terug en vooral vooruit: wat gaat 2013 voor u en ons betekenen? Op de landelijke uitwerking door VVD en PvdA heeft uw lokale VVD geen invloed. Maar natuurlijk wel in onze eigen gemeente!

VVD Reusel-De Mierden timmert aan de weg
Onze partij is vooral bezig om zaken voor u te realiseren. Daar hoort bij het opruimen van "oud zeer", wat wij op ons bordje kregen uit de tijd voordat we in de coalitie zaten, zoals de "Kleine Hoeven". Maar ook het financieel weer gezond maken van de Reusel-De Mierdse begroting. Wij gooien onze armen niet in de lucht met de kreet "wij kunnen het niet uitleggen aan de burgers". Nee, wij steken onze handen uit de mouwen en lossen het voor u op! Dat is tenslotte de taak waarvoor u ons in de gemeenteraad hebt gekozen.

Financiën op orde
De financiën dreigden door de stroppen uit het verleden, en kortingen uit Den Haag, volledig uit de hand te lopen. Door o.a. de "boekhouding" te vernieuwen, door te pakken bij bezuinigingsvoorstellen en het gemeentelijk apparaat te reorganiseren, heeft onze gemeente weer een gezonde financiële toekomst. Wij beloven u géén gouden bergen, maar wel dat we er alles aan zullen doen om dat zo te houden en tevens de sociale, maarschappelijke en economische gevolgen - op het niveau van onze dorpen - voor iedereen acceptabel te houden.

Geen greep in uw portemonnaie en verantwoord bezuinigen
VVD Reusel-De Mierden wil NIET bezuinigen door uw lasten te verhogen. Dat is gewoon ordinair financiële gevolgen afwentelen op inwoners. Nee, wij snijden in eigen vlees: dus op een slimme manier bezuinigen op de organisatie, intensief samenwerken met andere Kempengemeenten, optimaliseren of afstoten van werkzaamheden, stimuleren zelfwerkzaamheid, e.d. Verder natuurlijk géén autonome verhoging van de Onroerend Zaak Belasting en uitgaan van het principe: "de gebruiker betaald". Dus, zet u bijvoorbeeld meer afvalcontainers aan de weg, dan betaalt u ook voor het ophalen daarvan.

"When the going gets tough, the tough get going"
De uitspraak wil zeggen: wanneer de situatie moeilijk wordt, zal de sterke harder werken om de uitdaging aan te gaan! We werken al keihard aan oplossingen voor u en in deze moeilijke tijden doen we er nog een schepje bovenop. Dat mag u van ons vragen en verwachten! We werken af wat we in gang gezet hebben en gaan verder met nieuwe taken als de huisvesting van scholen, het centrum van Reusel, het leefbaar houden van de dorpskernen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en nog veel meer.

De locale VVD is en blijft uw betrouwbare partner in de gemeente; door daden en door met u in gesprek te blijven/te gaan. Wij nodigen u nadrukkelijk uit om, ook in 2013, onze raadsleden aan te spreken over wat u bezig houdt.
TERUG OP 2012

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail