HET TIJ GEKEERD EN DE BELASTINGVERHOGING
Reusel-De Mierden, 6 november 2019

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond hebben we als gemeenteraad een belangrijk statement afgege-ven. Namelijk dat we niet ten koste van alles willen meegaan in het Sociaal Domein.
Niet om mensen de noodzakelijke zorg te ontzeggen maar om duidelijk te maken dat er grenzen zijn aan hetgeen betamelijk is als het gaat om de lasten van het Sociaal Domein. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de realisatie van de kostenbesparing iets anders is, maar zonder de eerste voorzet te geven, wordt de noodzaak om kosten te besparen wellicht minder gevoeld.


Met deze keuze is het mogelijk om verhoging van de OZB te beperken tot 5% in plaats van 10% in 2020. Hopelijk kunnen we het vasthouden en is een verdere belastingverhoging in 2021 niet nodig.

Naast de 'morele' overwinning op de lasten voor het Sociaal Domein, hebben we tijdens de raadsvergadering ook afgesproken om in 2020 nogmaals te kijken naar het gebruik en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en het gemeentehuis in het bijzonder. Met een nieuwe Kei en het Centrumplan gaat er wat veranderen en dan moeten we ook willen kijken naar 'ons' eigen gebouw.

Voor wat betreft de nieuwe Kei wachten we de definitieve planvorming af. De wens is om binnen het budget te blijven, maar voor ons is een breed gedragen plan mét een deugdelijke financiële onderbouwing belangrijker dan aan de voorkant een bedrag te noemen. Van een budgetoverschrijding achteraf krijgt iedereen koppijn.

Ook hebben we gesproken over de kunststofbaan van atletiekvereniging AVR. Voor ons nog geen gelopen race om het zo maar te zeggen. Een sympathiek plan en met de subsidie zeker aanlokkelijk, maar ook voor deze investering geldt dat we aan de voorkant een deugdelijke financiële onderbouwing willen zien. De subsidie is namelijk een cofinanciering van 50% met een maximumbedrag van € 300.000. Dit betekent dat als het tegenzit, de rekening bij de gemeente komt te liggen. Eerst nadenken en dan pas doen is ons motto. Bovendien zal AVR een maximale inzet moeten tonen als de gemeenschap zoveel geld uitgeeft.

Tot slot hebben we bereikt dat bezuinigingen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan zijn teruggedraaid. Daarmee is er meer geld beschikbaar om het zware (landbouw-)verkeer in de (kleine) kernen aan te pakken.

Kortom: meer rendement voor minder geld in 2020 en de VVD houdt koers!
GEHALVEERD

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-20627722
Stuur me een mail

Dave Geysen
Raadslid VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-53413660
Stuur me een mail