BEN GOUTSMITS BEËINDIGT ZIJN COMMISSIE-
Reusel-De Mierden, 3 oktober 2019

Eerder deze week heeft Ben Goutsmits aangegeven te stoppen als lid van
de raadscommissie Ruimte. Ben stopt nu met name vanwege privé
omstandigheden. Dat kunnen wij alleen maar begrijpen en respecteren.


Het bestuur van VVD de Kempen en de VVD-fractie in Reusel-de Mierden willen
Ben langs deze weg nogmaals buitengewoon bedanken voor de vele jaren inzet
en hopen hem nog regelmatig terug te zien bij de Achterban- en Ledenvergade-
ringen.

LIDMAATSCHAP

Namens de fractie: Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-530776 / 06-20627722
Stuur ons een mail