VVD-KIEZER BEDANKT !
Reusel-De Mierden, 21 maart 2019

Ja, het waren weer verkiezingen, ditmaal voor Provinciale Staten. Iets waar we als gemeente in belangrijke mate mee te maken hebben. Zaken, zoals de Intensieve Veehouderij, maar ook verkeersveiligheid en ontslui-ting van wegen (bijvoorbeeld de reconstructie van de N284) staan
daar op de agenda.


De nr. 1 op de kieslijst van de VVD, Christophe van der Maat, is als
gedeputeerde al geruime tijd de drijvende kracht achter de reconstructie
van de N284.

Maar zoals u weet waren deze Provinciale Statenverkiezingen indirect
ook verkiezingen voor de Eerste Kamer en kon u ook uw stem uitbrengen
voor waterschap De Dommel. En voor beide organisaties levert de VVD
De Kempen zeer bekwame kandidaten (Pauline Hospel uit Bladel voor
Provinciale Staten en Jan Verhoeven uit Bergeijk voor het waterschap De
Dommel).

Had u op één van onze kandidaten gestemd? Dan hartelijk dank
daarvoor.


U had al een tijdje niets meer van ons gehoord, maar we hebben niet stil
gezeten. Samen met onze coalitiepartner Samenwerking geven wij vorm
aan het coalitie-programma:

 • Er komt eindelijk garen op de klos bij een groot aantal dossiers op het
   gebied van Ruimtelijke Ordening die allang op de stapel lagen.
 • De verkoop van percelen op het bedrijventerrein Kleine Hoeven is nu
   echt op stoom gekomen.
 • Het participatiebedrijf wordt nieuw vorm gegeven, waar we in de laatste
   raadsvergadering groen licht voor gegeven hebben.
 • En we kijken met het gemeentelijk apparaat hoe we de financiën van de gemeente weer op orde krijgen.

Kortom, wij houden de vinger aan de pols en horen graag of u nog vragen heeft.
Wethouder Frank Rombouts op campagne, hier met de premier in Eindhoven

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-530776 / 06-20627722
Stuur ons een mail