FRANK ROMBOUTS WORDT WETHOUDER NAMENS
DE VVD
Reusel, 3 juli 2018

Zoals bekend vormt de VVD sinds de verkiezingen van maart jl. een coalitie met
Samenwerking. Het coalitieprogramma omvat ambities op alle gebieden. Daar
gaan we mee aan de slag en binnen de financiële ruimte die er is willen we in de
komende vier jaar slagen maken als het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid
et cetera.


Het is prettig wonen in onze gemeente, maar het kan nog beter en dat willen we berei-
ken samen met de burgers. Het is niet voor niks dat 'De blik naar buiten' de titel van
het coalitieprogramma is en dat 'Samen Doen' het uitgangspunt is voor de gemeente.

Voor de VVD zou Toine Hendrikx als wethouder later toetreden tot het college van B&W.
Later vanwege het herstel van een valpartij. Omdat de termijn van herstel niet zeker is,
hebben we een vervanger gezocht en gevonden in de persoon van Frank Rombouts.

Frank is woonachtig in Lage Mierde, 59 jaar, getrouwd en gepensioneerd officier-vlieger
van de Koninklijke Luchtmacht. Binnen de Luchtmacht heeft hij vele leidinggevende func-
ties vervuld en tevens jarenlange ervaring in het werken met de Luchtmacht begroting en
de uitputting daarvan. Binnen het college van B&W gaat Frank zich dan ook met name bezig houden met financiën en economie. Schroom niet om contact te zoeken met Frank als u vragen hebt. De overheid is er voor de burgers en niet andersom.

Tot slot willen we Toine Hendrikx langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de VVD en hem een voor-spoedig herstel wensen. Als fractievoorzitter in de afgelopen periode heeft hij mede de weg gebaand voor de nieuwe coalitie. Daarvoor alle lof! Hopelijk herstelt Toine voorspoedig en kan zich de komende jaren nog blijven inzetten voor lokale politiek en de VVD in het bijzonder.
Frank Rombouts

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-530776 / 06-20627722
Stuur ons een mail