TWEEDE KAMERLID HELMA LODDERS (VVD) OP
WERKBEZOEK IN DE KEMPEN
Reusel, 9 maart 2018

Op uitnodiging van VVD Bladel en VVD Reusel-De Mierden heeft 2e Kamerlid
Helma Lodders (VVD) op 9 maart jl. een werkbezoek gebracht aan onze ge-
meenten.
Helma Lodders is in de Tweede Kamer woordvoerder Landbouw namens de
VVD. Het doel van het werkbezoek was om meer inzicht te krijgen in de transi-
tie van de (intensieve) veehouderij in de Kempen. Concreet was de vraag: wat
wat kan c.q. moet de landelijke overheid doen voor het slagen van een transitie
van de (intensieve) veehouderij in onze gemeenten?


In het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een bedrag van 200 miljoen euro ge-
reserveerd voor de herstructurering van de varkenshouderij en het is belangrijk dat
we hier als gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden maximaal van kunnen profiteren.

Voor het gesprek waren tevens vertegenwoordigers van de ZLTO en beleidsambtenaren van de gemeenten uitgenodigd. Op het vleesvarkensbedrijf van de gebroeders Van Gompel in Reusel hebben Helma Lodders en de anderen een bezoek gebracht aan de Hy-Care stal. Een stal ingericht op meer hygiëne voor maximaal gezonde dieren en minimaal antibiotica-gebruik. Dit bezoek was de kapstok voor een discussie tussen Helma Lodders, als vertegenwoordiger van de landelijke politiek, de lokale VVD, de ZLTO en de gemeente.
Over één uitgangspunt waren alle partijen het eens. Het is beter om het geld te besteden voor en door de gemeenten die bezig zijn met de transitie van de veehouderij in plaats van landelijke (opkoop-)regelingen. Innovatie moet worden ondersteund waar het plaats vindt en dat is ook in de Kempen!

Als VVD Bladel en Reusel-De Mierden hebben we na het werkbezoek bij Helma Lodders een luisterend oor gekregen en blijven we aandacht vragen voor de transitie van de veehouderij in onze gemeenten.

Dat is waar de VVD voor staat: lokaal sterk mét een landelijk netwerk als het nodig is.
V.l.n.r.: Helma Lodders, Cor van Limpt (ZLTO), Toos Mijs-Craens (ZLTO), Joris van Gompel (agrarisch ondernemer), Marko van Dalen (wethouder Bladel) en Hans Koster (secretaris VVD-netwerk De Kempen).

Joris van Gompel
kandidaat #3 VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 0497-530776 / 06-20627722
Stuur ons een mail