HERINDELING: NUT OF NOODZAAK?
Reusel-De Mierden, 1 februari 2017

In de afgelopen weken zijn de inwoners van onze gemeente (direct of indirect) betrokken geweest bij de discussie over ons toekomstig bestuur. Daarbij is ook herindeling binnen De Kempen aan de orde geweest. Anderen schreven dat ze als 'enige lokale partij' niet gehinderd worden door (vooraf ingenomen) standpunten van grote landelijke politieke partijen.

Wees gerust, wij wonen niet in Den Haag, maar ook gewoon in Reusel-De Mierden en zijn net zo lokaal betrokken als u. Mark Rutte heeft ons niet op zijn afstandsbediening ingesteld! Wij mogen gewoon onze eigen standpunten bepalen en doen dat dan ook, mede op basis van uw input.

Op de eerste avond over de bestuurlijke toekomst van Reusel-De Mierden, met vele zogenaamde 'stakeholders', waren ze er snel uit: zij zien herindeling als de enige goede optie om in ons toekomstig bestuur te voorzien. Nou, dat is duidelijke taal! De tweede avond in "De Kei" was een open avond; iedereen kon vrij binnen lopen. Ook hier een duidelijke teneur: u zag herindeling best zitten, mits lokale service gehandhaafd blijft en de samenwerking leidt tot kwaliteits-verbetering. De uitslag van het bewonerspanel komt er aan. Op basis van al deze informatie bepaalt de gemeenteraad op 7 februari de richting van bestuurlijk Reusel-De Mierden.

Naast deze belangrijke - fundamentele - discussie hield iets anders de politiek de afgelopen weken bezig: het loopt niet goed op de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Onderbezetting, taaie materie en wijzigende wet- en regelgeving, hebben de doorlooptijd van vergunningsaanvragen doen exploderen! We zien aanvragen soms (vele) járen in de pijplijn zitten en wanneer ze er dan uit komen, is de regelgeving veranderd en mag het niet meer! Dat is natuurlijk niet hoe wij willen dat het gaat. Als je een vergunning aanvraagt, moet je binnen redelijke termijn (de wet zegt: 26 weken), horen hoe het zit.

Zit er nu een relatie tussen beide onderwerpen? Wij denken van wel! We zeiden al eerder dat we een voorstander waren van een ambtelijke fusie dan wel herindeling (lees onze mening hierover in ons vorige artikel). Door samenvoeging van personeel, kennis en vaardigheid kan volgens ons de kwetsbaarheid worden verminderd en dat komt ons allemaal ten goede. Vragen en verzoeken kunnen beter en sneller worden afgehandeld.

Nu die ambtelijke fusie maar niet van de grond wil komen (sommige politieke partijen en gemeenten noemen het een 'stip op de horizon') blijft het vooral bij goede bedoelingen en ontstaat er vrijwel een 'standstil'. En zie ook dat dit o.a. door voortschrijdend inzicht niet houdbaar is: een gewijzigd sentiment bij de inwoners en een mogelijk ingrijpen door de Provincie maken dat de 'andere' lokale partijen en gemeenten ook beginnen te draaien zodat er daadkrachtig ingegrepen zal worden. Zelfs verder dan ambtelijke fusie, is nu ook herindeling bespreekbaar. En met wie? Met hen die willen. Ook hier niet dossiers laten liggen totdat je alles een keertje uitgezocht hebt, maar garen op de klos!

De VVD Reusel-De Mierden wil vooruit! Nee fout: VVD De Kempen wil vooruit. Want ja, dat is nu wel het voordeel van een groot landelijk netwerk: we kunnen direct met onze partijgenoten in de andere gemeenten aan de slag (doen we overigens al vele jaren....).

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail