DE UITDAGING EN HET 'H-WOORD'
Reusel-De Mierden, 4 januari 2017

Het nieuwe jaar is aangebroken en er staan veel uitdagingen voor onze gemeente op de rol. Één van de allergrootste is de toekomst van onze gemeente! U bent er misschien al op voorbereid. In het Eindhovens Dagblad stonden bijvoorbeeld koppen als: "Fusie in de Kempen ligt op de loer" en "Kleine gemeenten houden het op den duur niet vol" (interview met waarnemend burgemeester Harrie Nuijten van onze gemeente).

Bedreiging of juist kansen?
Vormt verandering een bedreiging? Nee, zeker niet! Wel een moment waarop wij als inwoners elkaar recht in de ogen moeten kijken en met elkaar debatteren over onze toekomst. Zeker nu de Provincie de bestuurlijke voortgang in De Kempen teleurstellend noemt en maatregelen verlangt. Kleinere gemeenten blijken namelijk in de praktijk niet meer opgewassen tegen de vele extra, en ingewikkelder wordende taken, die op hen afkomen. Als VVD Reusel-De Mierden hebben we meermaals gewaarschuwd, in de raad en daarbuiten, dat onvoldoende voortgang leidt tot mogelijk ingrijpen door de Provincie en wij hebben liever dat we als gemeente(n) het heft in eigen hand houden.

Het "H - woord"
Hypotheekaftrek? Dat is het "H-woord" van de landelijke politiek. Het "H-woord" in de gemeentelijke politiek slaat op ... herindeling! Oeps, dat is effe schrikken! Toch niet van onze mooie, unieke, fantastische gemeente met andere mooie, unieke, fantastische gemeenten in de regio? Jawel, die herindeling bedoelen we! Tot nu toe spraken we steeds over ambtelijke fusie waarbij de gemeenten ambtelijk samenwerken, maar met behoud van zelfstandigheid.

VVD Reusel-De Mierden stond in het verleden positief tegenover de ambtelijke fusie, maar ziet herindeling - op basis van voortschrijdend inzicht - zeker ook als een oplossing. Als VVD werken we in De Kempen al samen met Bergeijk, Eersel en Bladel en dat heeft zo zijn voordelen. De aanzet, hoe die oplossing en toekomst er voor onze gemeente uit zou kunnen zien, is deze maand onderwerp van gesprek en debat met u en met de diverse geledingen uit onze gemeenschap. Volg de berichtgeving van de gemeente in D’n Uitkijk hierover. Over de uitkomsten van de gesprekken met u vindt dan een opiniërende raadsvergadering plaats.

Nog een lange weg te gaan
Als u verwacht dat 'het klusje dan is geklaard' moeten wij u teleurstellen. Zo'n vergadering is richtinggevend en het begin van een (lange) weg van gesprekken met de andere gemeenten en de Provincie om tot definitieve oplossingen en uitwerkingen te komen. Daarom is het zo belangrijk dat u uw mening en input geeft over hoe u een gemeente ziet in de toekomst en wat u ervan verwacht, bijv. op het gebied van dienstverlening.

Laat uw stem horen en benut uw invloed; wij luisteren, want het is belangrijk!

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail