WEER AAN HET WERK!
Reusel-De Mierden, 5 september 2016

Zit de vakantie er al op? Of hebt u hem nog (deels) tegoed? Vóór de vakantie was er veel commotie over het vertrek van wethouder Antonis. Partijen buitelden over elkaar heen en u als burger heeft dat waarschijnlijk met gemengde gevoelens gevolgd. Het vertrouwen in de (lokale) politiek heeft een flinke deuk opgelopen. Reden voor de VVD-fractie om te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek; wat is er nu precies allemaal gebeurd? En wie heeft nu tekortgeschoten?

Dat onderzoek is nu van start. Een aantal bureaus is door de raad geselecteerd, offertes ontvangen en een keuze is gemaakt. Het bekende bureau Berenschot gaat het onderzoek verrichten en brengt op de raadsvergadering van 20 september haar verslag uit aan de gemeenteraad. In het openbaar natuurlijk! We houden u op de hoogte.

Door al die hectiek, zou je bijna vergeten dat we het ook over het gemeentelijk beleid hebben. Zo kwam in de laatste raadsvergadering ook het subsidiebeleid aan de orde en spraken we over de samenwerking van de gemeenten in De Kempen. Die maken niet echt haast met hun samenwerking en de ambtelijke fusie verloopt moeizaam. De provincie heeft de gemeenten intussen op de vingers getikt en noemde de aanpak "teleurstellend"!

We scharen ons voorlopig nog even achter een ultieme poging van het College om met die gemeenten die echt willen, verder te praten. Anders dreigt hier een lokale versie van Brexit ofwel "Berg(eijk)exit"! Langzaam dringt zich bij ons de vraag op of we nog wel als zelfstandige gemeente verder kunnen. Moeten we niet durven 'door te pakken' en de samenwerking in De Kempen echt vorm geven met een 'echte' fusie (lees: herindeling)!

De vier afdelingen van de VVD in De Kempen zijn wel al zover: op 6 juli jl. hebben we gekozen voor één nieuwe netwerkorganisatie "VVD Netwerk De Kempen". Nu nog met vier afzonderlijke fracties per gemeente, maar wel al nauw samenwerkend.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail