OPENBAAR BESTUUR OOK ÉCHT OPENBAAR HOUDEN
Reusel-De Mierden, 21 september 2016

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het 'Berenschotrapport' besproken. Dit betrof een onafhankelijk feitenonderzoek rondom het proces van de verrekening neveninkomsten van ex-wethouder Antonis. Dit rapport is tot stand gekomen als gevolg van een door VVD Reusel-De Mierden ingediende motie, die werd gesteund door alle fracties. Doel ervan was en is om enerzijds de bestuurlijke verhoudingen te normaliseren en anderzijds u als inwoner weer vol vertrouwen te laten krijgen in het lokaal bestuur.

Het rapport geeft volgens ons een beeld van een ex-wethouder die tegen beter weten in vasthield aan het niet willen laten verrekenen van neveninkomsten. Hij heeft zelfs getracht de fracties van Samenwerking en CDA voor zijn karretje te spannen door hen een Initiatiefwetsvoorstel te laten indienen om zijn benoeming terug te laten brengen tot 95%. Als dit voorstel aangenomen was, zou er geen verrekening meer plaats hoeven te vinden. Gelukkig zagen de coalitiepartijen Samenwerking en CDA in dat een dergelijk voorstel amoreel is.

We gaan hier niet meer in op de feiten, die kan iedereen in het rapport lezen. Het rapport is openbaar en te vinden op de website van de gemeente Reusel-De Mierden. Wel moet ons van het hart dat de als deskundig omgeschreven wethouder in deze kwestie, wel vaak de relevante stukken niet heeft ontvangen, deze niet heeft gelezen of er niet op heeft gereageerd (omdat anderen dat zouden moeten aangeven).

Wij concluderen dat hij blijft hangen in zijn eigen gelijk, maar had moeten en kunnen weten dat zijn neveninkomsten verrekend moesten worden. De wet- en regelgeving hierover is klip en klaar. Het is goed dat hij zijn conclusie getrokken heeft en ontslag genomen heeft als wethouder; maar feitelijk kon hij ook niet anders. Wat wij wel ernstig vinden is, dat zijn vrouw en kinderen in deze kwestie meegezogen zijn door de goegemeente. Wij nemen afstand van degene die zich zo richten op de familie. Dat doe je niet!

Het is duidelijk dat alle fracties schoon schip willen maken. Dat blijkt uit de volle steun aan de VVD-motie en de uitwerking daarvan. De burger moet vertrouwen kunnen hebben en houden in de integriteit van alle functionarissen op het gemeentehuis, bestuurders en raadsleden. Onze fractie gaat daarvoor. Wij zijn het eens met de conclusies en aanbevelingen in het rapport van Berenschot. Deze worden nu door de gemeente opgepakt en er wordt uitvoering aan gegeven. De VVD-fractie hoopt dat hiermee de zaken weer normaliseren en we weer aan de slag kunnen met datgene, waarvoor u ons heeft aangesteld.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail