"WET" HOUDEN
Reusel-De Mierden, 29 juni 2016

Tja, inwoners van Reusel-De Mierden, het waren een paar bijzonder hectische weken in de politiek. Het begon, voor zover wij hebben kunnen analyseren een dik jaar geleden, met een wethouder die wilde voorkomen dat hij een deel van zijn neveninkomsten terug zou moeten storten in de gemeentekas. Naar eigen zeggen, was hij niet op de hoogte van de wet en regelgeving hieromtrent.

Onzin natuurlijk. Bij zijn aantreden/benoeming heeft hij o.a. stukken getekend waarin dit letterlijk verwoord stond. Hij had het dus kunnen weten en hij had het moeten weten. Dus nu géén krokodillentranen en “eerlijke” verhalen over héél hard werken; gewoon afrekenen met de gemeente en je aan de wet houden!

Op één of andere manier heeft de coalitie van CDA en Samenwerking zich dat verhaal toch aangetrokken en de coalitie heeft een initiatief raadsvoorstel gemaakt. Op zich simpel: benoem de wethouder voor 99% of minder en er hoeft niets afgedragen te worden door de wethouder aan de gemeentekas. Geheel conform de tekst van de wet, maar absoluut niet naar de geest daarvan. Aanvankelijk werd zelfs de suggestie gewekt dat het maar om een paar uurtjes ging. Alleszins te bilijken en maatschappelijk verantwoord.

Maar het bleek al snel dat het elders om een benoeming ging van 16 uur per week, als directeur. Dan wordt het toch erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om een dergelijke baan adequaat te combineren met het wethouderschap. Door druk van binnen en van buiten haalden CDA en Samenwerking bakzeil. Het voorstel werd weer ingetrokken.

Helaas, het kwaad was al geschied en het probleem is niet opgelost! Samenwerking en CDA gaven geen enkele verklaring waarom zij hun eigen voorstel weer introkken. De wethouder heeft nog steeds een te ruime benoemingsomvang (cumulatief > 140%), wat niet goed is voor de gemeente, de wethouder zelf en ook niet voor zijn andere baan. Iedereen weet dat onze burgemeester al geruime tijd overwerkt thuis is. We zitten niet te wachten op een volgend slachtoffer.

Overigens steunden wij de ingediende motie van wantrouwen van de PvdA. Toen deze het niet haalde, dienden we zelf een mildere motie in om de schade zoveel mogelijk te beperken. Er daarbij van uitgaande en hopend dat de coalitie en wethouder een volledig “Mea culpa” zouden uitspreken én dat zijn benoemingsomvang teruggebracht zou worden tot samen 100%.

Ook onze motie haalde het niet en er kwam geen “Mea culpa” van de wethouder, noch van de coalitie. Nu worstelen wij nog met het aspect integriteit. Door het intrekken van het initiatief raadsvoorstel door Samenwerking en CDA blijkt dat zij uiteindelijk beseften dat het voorstel niet deugde. We willen hen niet allemaal in het beklaagdebankje zetten, zoals de PvdA doet. Wel is voor ons belangrijk dat zij uitleggen hoe het zo gekomen is, waarom zij het voorstel weer introkken en wat dan thans de alternatieven zijn.

Voor wethouder Toon Antonis vragen wij ons af of zijn positie nog wel houdbaar is. Zijn integriteit en geloofwaardigheid zijn aangetast. Hoe werken we hier weer aan herstel van vertrouwen? Vertrouwen naar de politieke partijen in Reusel-De Mierden en nog belangrijker: vertrouwen van de bevolking in de politiek.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail