TOINE HENDRIKX
Lid van de lokale werkgroep VVD Reusel-De Mierden
Adres:


Contact:
Molenstraat 34
5541 CL Reusel
:
: 06-39020266

Toine Hendrikx is geboren op 4 oktober 1958 en opgegroeid in Reusel. Het gelukkige gezin bestond uit zijn ouders, twee zussen en hemzelf. Zijn vader was sigarenmaker en zijn moeder coupeuse, die allebei hard moesten werken voor de kost.
In het gezin werden ook met enige regelmaat andere familieleden opgevangen. In zijn jeugd heeft hij wijze lessen geleerd, die hij zijn hele leven ter harte heeft genomen. Verder is hij een echte Bourgondische Brabander en voelt zich volledig verbonden met de "eigen" Kempen. Hij volgde de Middelbare Detailhandelsschool te Tilburg en - tijdens zijn carrière - o.a. de HEAO-MER (Management Economie en Recht) aan de Hogeschool Brabant te Breda.
Toine startte zijn carrière bij V&D, waar hij leerde en werkte, en eindigde als Verkoopmanager in Tilburg. Daarna koos hij voor de Rabobank, waar hij op verschillende niveaus diverse functies bekleedde, waarvan de laatste als Manager Huis & Hypotheekadvies en Financiële Advisering (lid van het Management Team van de bank) te Aalst-Waalre. Hierna ging hij in het bedrijfsleven werken, waar hij o.a. diverse leidinggevende functies bekleedde voornamelijk in de Sales (m.n. IT-Domotica gerelateerd). Momenteel is hij werkzaam bij Coppens "De Mulder".
Naast zijn werk is Toine altijd erg actief geweest in het verenigingsleven. Hij bekleedde bestuurfuncties bij het KNOV-Reusel, carnavalsvereniging "De Feestneuzen", de vliegervereniging "Dutch Kite Club" en VVD Reusel-De Mierden. Hij heeft de VVD in die woonplaats medeopgericht in 1982 en sindsdien gedurende 13 jaar (met onderbrekingen) van de kiezers plaats mogen nemen in de gemeenteraad. Een liberale VVD'er pur sang, maar wel met een duidelijke "coleur locale". Voor hem zijn vrijheid, integriteit, eigen verantwoordelijk, volharden, sociale rechtvaardigheid en menselijkheid de kernbegrippen waardoor hij gedreven wordt.
Als gevolg van zijn opleiding, de diversiteit in zijn werkzaamheden, de opgedane levenservaring en zijn positieve kijk op het leven, kan hij momenteel prima invulling geven aan het fractievoorzitterschap van VVD Reusel-De Mierden. Samen met de fractiegenoten en duo-leden werkt hij hard aan het uit te zetten beleid en het succesvol oplossen van de problemen waar Reusel-De Mierden momenteel voor staat. Mocht u nog vragen aan hem hebben, of opmerkingen kwijt willen, dan kunt u altijd met Toine mailen of bellen.Tel.
GSM
E-mail: klik hier