28 okt 2014 - Over de tering en de neringh....
De begroting van de gemeente is steevast het startpunt van het nieuwe politieke jaar. Een jaar waarin de nu net nieuwe coalitie Samenwerking/CDA zijn ambitie voor het nieuwe jaar bekend moet maken en welke financiële gevolgen dat voor u als burger heeft. Als kersverse oppositiepartij VVD Reusel-De Mierden, die in de afgelopen.....
Lees verder »

15 okt 2014 - Concept-raadsvoorstel reconstructie Sleutelstraat-Weijereind
Dinsdag 14 oktober vond de commissie Grondgebied plaats, met als belangrijkste onderdeel het concept-raadsvoorstel van de reconstructie Sleutelstraat-Weijereind. In 2013 is voor dit voorstel de aanzet gegeven, hoewel de problematiek al veel langer loopt. Op dat moment was VVD Reusel-De Mierden in de vaste veronderstelling.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

27 sep 2014 - Bedankt Ben!
Ben Goutsmits neemt na 10 jaar met pijn in het hart afscheid van de Reusel-De Mierdse politiek. Het is voor hem een enerverende periode geweest met veel dynamiek en spannende momenten, die hij zeker niet zou hebben willen missen. Een hoogtepunt is absoluut geweest toen Ben, samen met Stefan Wouters, 4½ jaar geleden.....
Lees verder »

24 sep 2014 - Aanwijzing urgentiegebieden
Dinsdag 23 sept. 2014 lag het raadsvoorstel "Aanwijzen urgentiegebieden" ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. Hierover hebben wij al e.e.a. gepubliceerd in D 'n Uitkijk van vorige week. Het is een voorstel wat een grote impact heeft op alle inwoners van Reusel-De Mierden en wat reeds grote reuring heeft veroorzaakt en.....
Lees verder »

17 sep 2014 - Visie VVD Reusel-De Mierden op rol gemeente t.a.v. agrarische sector
Gemeente Reusel-De Mierden heeft van oudsher een vitale agrarische sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Binnen de agrarische sector gaan de ontwikkelingen snel. Het karakteristieke gemengde bedrijf verdwijnt en daarvoor in de plaats komen gespecialiseerde bedrijven in de veeteelt en akkerbouw. Naast specialisatie is.....
Lees verder »

4 sep 2014 - Erwin Bierens legt raadszetel Reusel neer
VVD-raadslid Erwin Bierens geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Reusel-De Mierden op. Na de komende raadsvergadering van september legt Bierens zijn functie neer. Wel blijft hij actief als burgerlid in de commissie Inwonerszaken. De brief waarin Bierens zijn besluit kenbaar heeft gemaakt, is maandag verzonden naar.....
Lees verder »

28 jul 2014 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Reusel-De Mierden alweer zo'n zes jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

10 jun 2014 - Onderwijs
Voor de VVD Reusel-De Mierden is goed onderwijs zeer belangrijk. Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin ieder kind tot zijn recht komt en alle kinderen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs moet liggen bij de scholen zelf. Ouders zijn als eerste.....
Lees verder »

7 mei 2014 - In 2014 een nieuwe start
"Benodigde gereedschappen: snelheid en slagvaardigheid." Snelheid en slagvaardigheid is geboden om, aangevuld met creativiteit en vakmatige deskundigheid, snel in te spelen op het huidige economische klimaat. Onze inwoners zijn met een snelgroeiend aantal op zoek naar nieuwe en alternatieve mogelijkheden om.....
Lees verder »

17 apr 2014 - Communicatie door en contact met de gemeente
VVD Reusel-De Mierden wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid realiseren en zoekt samenwerking met gelijkgestemde gemeente om de uitdaging van deze tijd gezamenlijk aan te gaan. Daarbij is zij voor deregulering en een dienstbare gemeente. De landelijke overheid draagt taken over aan de gemeente. Dat vinden we een.....
Lees verder »

14 mrt 2014 - VVD maakt arbeidsmarkt klaar voor de toekomst
Dankzij de VVD weten werkgevers en werknemers voortaan veel beter waar ze aan toe zijn. In de Wet Werk en Zekerheid, die deze maand in Tweede Kamer is behandeld, wordt onder meer het ontslagrecht aangepast aan de eisen van een moderne arbeidsmarkt. VVD-woordvoerder Sociale Zaken, Cora van Nieuwenhuizen: "Het.....
Lees verder »

27 feb 2014 - Een goed ondernemersklimaat
Op 19 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Op die dag wordt er gekozen wie de vertegenwoordigers zijn van de burgers in de gemeenteraad. Dit gebeurt eens in de 4 jaar. De laatste jaren zijn moeilijk geweest voor de Reusel-De Mierden. Verschillende taken zijn vanuit den Haag naar de gemeente.....
Lees verder »

10 jan 2014 - Verkiezingsprogramma voor GR-2014 is door de leden goedgekeurd
"Waarom zou ik op VVD Reusel-De Mierden stemmen op 19 maart 2014?" Welnu omdat VVD Reusel-De Mierden de laatste vier jaar duidelijk liet zien waar zij voor staat: een lokaal sterke, vasthoudende, loyale, stabiele en vernieuwende partij! Daarbij zijn wij er vanzelfsprekend voor alle inwoners van Hulsel, Lage Mierde.....
Lees verder »

19 dec 2013 - VVD Reusel-De Mierden maakt kandidatenlijst bekend
Met groot genoegen presenteert de VVD de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Allemaal mensen die met beide benen in de lokale gemeenschap staan, actief zijn in het verenigingsleven en persoonlijk sterk betrokken zijn bij de gemeente Reusel-De Mierden. Mensen die steeds goed naar de.....
Lees verder »

22 okt 2013 - Stefan Wouters niet op de lijst van de VVD Reusel-De Mierden
De afgelopen 3,5 jaar heeft wethouder Stefan Wouters (VVD) zich, samen met u, ingespannen voor een betere gemeente Reusel-De Mierden. Daarbij stonden onder andere gezonde financiën, sociale thema’s, maatwerk voor de burgers en minder overheid centraal. Tijdens zijn werk als wethouder heeft hij daarnaast zijn studie.....
Lees verder »

15 okt 2013 - Concept-Programmabegroting 2014-2017
Eén van de belangrijke punten voor VVD Reusel-De Mierden is gezonde financiën. Je moet nu eenmaal je uitgaven en inkomsten in evenwicht hebben. Zoals de zaken er nu voorstaan is het gelukt om tot een structureel sluitende begroting, periode 2014-2017, voor onze gemeente Reusel-De Mierden te komen! Samen met u.....
Lees verder »

2 okt 2013 - Evaluatie coalitieprogramma 2010-2014
Een half jaar voor het einde van de zittingsperiode van de gemeenteraad heeft een evaluatie van het coalitieprogramma plaatsgevonden van hetgeen nu werkelijk is gerealiseerd. Dat is een goede zaak omdat we op die wijze op een compacte manier verantwoording kunnen afleggen aan u als inwoner. Tot onze grote vreugde.....
Lees verder »

20 feb 2013 - Samenwerking Kempengemeenten
Waar wordt in onze gemeente hard aan gewerkt en wat is ons VVD-standpunt? Momenteel is er in bestuurlijk Nederland gekrakeel over de optimale grote van een gemeente. Vanuit Den Haag wil men gemeenten van tenminste ongeveer 100.000 inwoners, maar dat mag ook wat minder zijn. Ook mogen ze (eerst?) samen.....
Lees verder »

6 jan 2013 - VVD standpunt: minder geurhinder
Door de steeds gegroeide agrarische sector in onze gemeente is gewoonweg meer geurhinder ontstaan. Dat daar iets aan gedaan moet worden is voor iedereen duidelijk. Ook de agrariërs begrijpen dat en willen draagvlak houden bij de bevolking. Het doel is tweeledig: op de eerste plaats te zorgen voor een "stand still" situatie.....
Lees verder »

17 dec 2012 - De fractievoorzitter blikt tevreden terug op 2012
Het was een bewogen politiek jaar, zowel landelijk als lokaal. We kijken terug en vooral vooruit: wat gaat 2013 voor u en ons betekenen? Op de landelijke uitwerking door VVD en PvdA heeft uw lokale VVD geen invloed. Maar natuurlijk wel in onze eigen gemeente! Onze partij is vooral bezig om zaken voor u te realiseren. Daar.....
Lees verder »
ARCHIEF MET PUBLICATIES VVD REUSEL-DE MIERDEN