AGENDA VVD REUSEL-DE MIERDEN
ACTIVITEIT

Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte (Agro-Windpark Reusel-Zuid)
(agenda en stukken)
Bestuur VVD-netwerk De Kempen komt bijeen
in Weelde (B)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Fractiekamer Reusel-De Mierden, Kerkplein 3 te 5541 KB Reusel
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Fractiekamer Reusel-De Mierden, Kerkplein 3 te 5541 KB Reusel
Algemene Ledenvergadering VVD-netwerk De Kempen met als gast Thierry Aartsen
Nadere details volgen
VVD Voorjaarscongres
Locatie: n.n.b.

28-01-2020  19.30u

04-02-2020  21.00u

06-02-2020  20.00u

12-02-2020  20.00u

18-02-2020  19.30u

03-03-2020  19.30u

03-03-2020  21.00u

17-03-2020  19.30u

15-04-2020  20.00u

18-05-2020  20.00u

06-06-2020  10.00u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________