AGENDA VVD REUSEL-DE MIERDEN
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

Achterbanvergadering (voorbereiding komende raadsvergadercyclus)
Locatie: fractiekamer gemeentehuis Reusel-De Mierden
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)  ¹)
Locatie: Fractiekamer Reusel-De Mierden, Kerkplein 3 te 5541 KB Reusel
Achterbanvergadering (voorbereiding komende raadsvergadercyclus)
Locatie: fractiekamer gemeentehuis Reusel-De Mierden
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering (vaststelling Begroting 2021)
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)  ¹)
Locatie: Fractiekamer Reusel-De Mierden, Kerkplein 3 te 5541 KB Reusel
Achterbanvergadering (voorbereiding komende raadsvergadercyclus)
Locatie: fractiekamer gemeentehuis Reusel-De Mierden
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)
Algemene Ledenvergadering landelijk (o.m. vaststellen Verkiezingsprogramma)
Locatie: nog niet bekend
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
¹) Onder voorbehoud.

03-09-2020  19.30u

08-09-2020  19.30u

08-09-2020  21.00u

22-09-2020  19.30u

23-09-2020  20.00u

29-10-2020  19.30u

03-11-2020  19.30u

03-11-2020  21.00u

10-11-2020  19.30u

17-11-2020  19.30u

18-11-2020  20.00u

26-11-2020  19.30u

01-12-2020  19.30u

01-12-2020  21.00u

12-12-2020    n.n.b.

15-12-2020  19.30u
DATUM EN TIJD