DATUM EN TIJD     ____                ______                                                                                                                  
AGENDA VVD REUSEL-DE MIERDEN
ACTIVITEIT

Algemene Ledenvergadering VVD-regio Zuid
Locatie: CC 'De Boodschap', Nassaulaaan 62-64 te 5121 BC Gilze-Rijen
Opleiding en Training: Liberalisme I en II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Achterbanvergadering (voorbereiding komende commissie- en raadsvergaderingen)
Locatie: Gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6 te Lage Mierde
Openbare Raadsvergadering (Beëdiging wethouders, invulling commissies)
(agenda en stukken)  ¹)  ²)
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Voorjaarscongres VVD
Locatie: Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem
Voorjaarscongres VVD
Locatie: Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem
Algemene Ledenvergadering VVD De Kempen (nadere informatie volgt)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Opleiding en Training: Gemeenteraad / Gemeentefinanciën
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Presentatietechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Raadsvergadering (Behandeling Jaarrekening en Perspectiefnota)
(agenda en stukken)  ¹)

---------------Zomerreces---------------

Opleiding en Training: Discussietechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Commissievergadering Inwoners
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimte
(agenda en stukken)  ¹)
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Openbare Vergadering Kempencommissie
(locatie,agenda en stukken zijn nog niet beschikbaar)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Debattechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.
²) Onder voorbehoud.

21-04-2018  10.00u

21-04-2018  10.00u

23-04-2018  20.00u

24-04-2018  19.30u

08-05-2018  19.30u

08-05-2018  21.00u

22-05-2018  19.30u

25-05-2018  13.00u

26-05-2018  10.00u

30-05-2018  20.00u

02-06-2018  10.00u

19-06-2018  19.30u

19-06-2018  21.00u

30-06-2018  10.00u

03-07-2018  19.30u
25-08-2018  10.00u

04-09-2018  19.30u

04-09-2018  21.00u

05-09-2018  20.00u

12-09-2018  20.00u

18-09-2018  19.30u

06-10-2018  10.00u