9 nov 2018 - Toine Hendrikx geridderd
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de openingszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
En wij, VVD Reusel-De Mierden, zijn daar trots op! Toine stopt als raadslid. Iets wat hij met veel verve en.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

3 jul 2018 - Frank Rombouts wordt wethouder namens de VVD
Zoals bekend vormt de VVD sinds de verkiezingen van maart jl. een coalitie met Samenwerking. Het coalitiepro-gramma omvat ambities op alle gebieden. Daarmee gaan we aan de slag en binnen de financiële ruimte die er is willen we in de komende vier jaar slagen maken als het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid et cetera.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

9 mrt 2018 - 2e Kamerlid Helma Lodders op werkbezoek in de Kempen
Op uitnodiging van VVD Bladel en VVD Reusel-De Mierden heeft 2e Kamerlid Helma Lodders (VVD) op 9 maart
jl. een werkbezoek gebracht aan onze gemeenten. Helma Lodders is in de Tweede Kamer woordvoerder Land-
bouw namens de VVD. Het doel van het werkbezoek was om meer inzicht te krijgen in de transitie van de.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

20 nov 2017 - Toine Hendrikx gekozen tot lijsttrekker
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november hebben de leden van VVD Reusel-De Mierden met unanimiteit de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Toine Hendrikx werd tot lijsttrekker benoemd. Bestuur en fractie van VVD Reusel-De Mierden.....
Lees verder »

7 nov 2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Wederom een behoorlijk boekwerk waarvoor de complimenten aan het ambtelijk apparaat voor de vele voorberei-dende werkzaamheden en tijdige aanlevering. De ‘Begrotingsmarkt’ vonden wij prettig en efficiënt werken. Eerst even een algemene opmerking. Wij zijn een optimistische, standvastige en lokale Liberale partij, die.....
Lees verder »

25 okt 2017 - Leden VVD Reusel-De Mierden stellen het verkiezingsprogramma vast
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober hebben de leden van VVD Reusel-De Mierden het verkiezingsprogramma 2018-2022 'Kempenbreed, lokaal sterk' vastgesteld. Een programma waarmee we de komende vier jaren vorm en inhoud willen geven aan ons liberale gedachtengoed in deze gemeente. Na vier jaar....
Lees verder »

1 sep 2017 - Waar een wil is, is geen grens
Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking Hoe kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan de andere kant van de landsgrens? Voor bestuursleden en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is dat vaak nog onontgonnen, zo niet onbekend, terrein. Daardoor dreigt in de verkiezingsprogramma's voor de komende.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Reusel-De Mierden bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

15 feb 2017 - Brabantse Kempen als toeristische trekpleister
Een goede toeristische sector is goed voor de inwoners van onze vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De vrijetijdsindustrie is van groot belang voor onze gemeenten. Van alle werkenden in Bergeijk is bijvoorbeeld ruim 24% werkzaam in de toeristische sector; deze gemeente heeft dan ook een groot.....
Lees verder »

7 feb 2017 - Raadsvoorstel Veerkrachtig Bestuur
Allereerst willen wij onze inwoners hartelijk bedanken voor hun fantastische medewerking aan de bijeenkomst van de conferentie op 17 januari, de inwonersavond op 25 januari en de uitgezette inwonerspeiling op 21 januari. De uitkomsten zijn kristal helder en de antwoorden op de open vragen, met de toelichting daarop, doen ogen.....
Lees verder »

7 feb 2017 - Reactie op de Informatienota Capaciteitsproblematiek RO
In de informatienota betreffende de capaciteitsproblematiek RO kunnen we heel wat geschiedenis en aanleidingen lezen. Deze langlopende ernstige problematiek is door B&W, in algemene zin, in het presidium van 7 december 2016 gedeeld. Daarin heeft het college de opdracht gekregen de situatie op te lossen en beloofde het om.....
Lees verder »

1 feb 2017 - Herindeling: nut of noodzaak?
In de afgelopen weken zijn de inwoners van onze gemeente (direct of indirect) betrokken geweest bij de discussie over ons toekomstig bestuur. Daarbij is ook herindeling binnen De Kempen aan de orde geweest. Anderen schreven dat ze als 'enige lokale partij' niet gehinderd worden door (vooraf ingenomen) standpunten van grote landelijke.....
Lees verder »

4 jan 2017 - De uitdaging en het 'H-woord'
Het nieuwe jaar is aangebroken en er staan veel uitdagingen voor onze gemeente op de rol. Één van de aller-grootste is de toekomst van onze gemeente! U bent er misschien al op voorbereid. In het Eindhovens Dagblad stonden bijvoorbeeld koppen als: "Fusie in de Kempen ligt op de loer" en "Kleine gemeenten houden het op.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

3 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2017
"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen" en "Al het heden wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft"; de eerste en laatste regel uit het eerste couplet van het Nieuwjaarslied van Mr. Rhynvis Feith. Deze regels bekropen ons toen we de programmabegroting doornamen. Er staat veel in en in technisch opzicht.....
Lees verder »

25 okt 2016 - Tja, geen gong
"Gered door de gong", schreven we vorig jaar bij de bestudering van de begroting. Te elfder uren had de gemeente nog een fikse extra uitkering van ruim € 700.000 uit het gemeentefonds ontvangen en kon daarmee net een positief resultaat laten zien. We hadden weinig vertrouwen in - wat we noemen - adequaat financieel beheer en vonden.....
Lees verder »

25 sep 2016 - VVD-Kempenbarbecue een geslaagd feestje
Wat een schitterend weer was het gisteren. En wat voor geweldige opkomst van leden (en ook niet-leden) van de VVD tijdens onze traditionele barbecue aan het begin van het politieke seizoen 2016/2017. Ook de mooie en rustieke omgeving van Riethoven ten huize van ons Statenlid Peter Portheine droeg bij aan het succes.
Lees verder »

21 sep 2016 - Openbaar bestuur ook écht openbaar houden
Gisteravond heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het 'Berenschotrapport' besproken. Dit betrof een onafhankelijk feitenonderzoek rondom het proces van de verrekening neveninkomsten van ex-wethouder Antonis. Dit rapport is tot stand gekomen als gevolg van een door VVD Reusel-De Mierden ingediende motie, die.....
Lees verder »

5 sep 2016 - Weer aan het werk!
Zit de vakantie er al op? Of hebt u hem nog (deels) tegoed? Vóór de vakantie was er veel commotie over het vertrek van wethouder Antonis. Partijen buitelden over elkaar heen en u als burger heeft dat waarschijnlijk met gemengde gevoelens gevolgd. Het vertrouwen in de (lokale) politiek heeft een flinke deuk opgelopen. Reden.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

6 jul 2016 - Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD-netwerk De Kempen
De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een.....
Lees verder »

29 jun 2016 - "Wet" houden
Tja, inwoners van Reusel-De Mierden, het waren een paar bijzonder hectische weken in de politiek. Het begon, voor zover wij hebben kunnen analyseren een dik jaar geleden, met een wethouder die wilde voorkomen dat hij een deel van zijn neveninkomsten terug zou moeten storten in de gemeentekas. Naar eigen zeggen, was hij niet op de.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

11 mei 2016 - Weg met de reserves bij Verbonden Partijen
Verbonden partijen, zoals de GGD, Veiligheidsregio en MRE leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. Die verbonden partijen zijn door de gemeenten zelf in het leven geroepen om een specifieke gemeente-
lijke taak gezamenlijk met andere gemeenten te verrichten. Toch bekruipt de VVD de laatste jaren steeds meer.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

12 mrt 2016 - Beleid, Boeren, Burgers en Beesten
Op dinsdag 5 april is er om 20.30 uur een vergadering van de Commissie Ruimte over o.m. de INTENSIEVE VEEHOUDERIJ. Deze vergadering is (gelukkig) openbaar en we nodigen dan ook iedereen, die over dit onderwerp geïnformeerd wil worden, uit om te komen luisteren. In de "besloten" bijeenkomst van 1 maart bleek dat het.....
Lees verder »

4 mrt 2016 - Besloten (!) vergadering over de Intensieve Veehouderij (IV)
Vorige week publiceerden we het artikel "GEGOOCHEL MET CIJFERS EN VARKENS; WAAROM?", waarin we aangaven dat ons signalen hadden bereikt dat de aantallen, waarmee wethouder Van de Ven schermde om een voorbereiding- en aanhoudingsbesluit door de gemeenteraad te laten nemen, ons inziens niet klopten. Die.....
Lees verder »

24 feb 2016 - Gegoochel met cijfers en varkens: waarom?
Sinds 10 november 2015 hebben we in Reusel-De Mierden wederom een voorbereiding- en aanhoudingsbesluit (VB&AB) als het gaat om de intensieve veehouderij. De vorige besluiten waren nog maar sinds 21 april 2015 ingetrokken, zonder wijziging van het bestemmingsplan. En wat er in april 2015 aan varkens in de pijplijn zat.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

10 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2016 (2e termijn)
Laten we meteen ter zake komen. Deze begroting stelt ons enorm teleur. Weliswaar zijn de boekhoudkundige regels correct gevolgd, en de hele begroting ademt ook die sfeer uit, maar elke drive en (toekomst-) visie ontbreekt. Bovenal is de begroting niet compleet. Een belangrijk deel van de decentralisaties staat er niet in en ook de.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

30 okt 2015 - Gered door de gong (bijdrage VVD voor de begrotingsbehandeling 2016)
U las het al in het ED: "Na het zuur, het zoet", sprak de wethouder. De gemeentelijke begroting sluit immers af met een positief saldo van € 135.000. Mogelijk denkt u nu dat de gemeente haar financiële huishouding op orde heeft, maar dat is helaas toch "te kort door de bocht". De gemeente - en met haar de wethouder financiën - zijn gered.....
Lees verder »

23 sep 2015 - Raadsvoorstel Cultureel Centrum "De Kei"
B&W had voor de raadsvergadering op 22 september een voorstel voorbereid wat de gemeenteraad keuze-mogelijkheden moest bieden hoe om te gaan met het Cultureel Centrum "De Kei" en het wel of niet verplaatsen naar de plek waar de St. Jozefschool staat. Dit in combinatie met de projecten van Wooninc. en het RSZK om 28.....
Lees verder »

23 jul 2015 - Angst of logica?
In het Eindhovens Dagblad van 16 juli 2015 stond te lezen: "Uit angst voor juridische procedures en hoge schade-claims heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden de besluitvorming over de verplaatsing van een intensieve veehouderij doorgeschoven naar september. Het gaat om de bedrijfsverplaatsing van varkenshouder Jan Hopp.....
Lees verder »

9 jul 2015 - Openbare Financiën
Geen kop die nu direct uitnodigt om verder te lezen, hè? Toch proberen! Meestal gortdroog en oninteressant! Bij de laatste commissievergadering inwoners in het gemeentehuis was het zowaar 'volle bak'. Met de toekomst van Cultureel Centrum "De Kei" en de mogelijke subsidie voor een sportvereniging op het programma zat de zaal.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

6 apr 2015 - Brandgevaarlijke situatie 'De Kei'
Middels een extra ingelaste fractievoorzittersbijeenkomst en het door het college uitgegeven persbericht hebben wij vernomen dat bepaalde ruimten in 'De Kei' brandonveilig zijn. De schouwing en de constatering van de tekortkomin-gen hebben plaatsgevonden door de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, die de gemeente hiervan per brief op.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

11 dec 2014 - Zet u hem nog een keertje aan de straat?
Tja, burgers van Reusel-De Mierden, en in het bijzonder de inwoners van Hulsel. Daar staan we toch weer mooi te kijken. We scheiden toch op een uitstekende wijze alle afval? We hebben allemaal inmiddels ook heel wat bakken staan! En ja, natuurlijk begrijpen we, dat als je minder afval aanbiedt, de prijs per lediging, of dat nou een.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

11 nov 2014 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015-2018
De begroting is het belangrijkste document dat het college opstelt in het politieke jaar. Technisch ziet dat document er goed uit, maar we verwachten meer. Het 2e deel van het VOB traject is vorig jaar niet gecontinueerd. Eerlijk gezegd, zagen wij ook wel in, dat niet alles daarin ten volle zou worden gerealiseerd, maar je hebt nu eenmaal.....
Lees verder »

5 nov 2014 - De onroerend zaakbelasting (OZB)
In eerste instantie zou de OZB met 20,5% verhoogd worden. Door o.a. het (financiële) beleid van de vorige coalitie, waaraan de VVD Reusel-De Mierden deelnam, vallen de cijfers in de tussentijdse Bestuursrapportage mee. Gelukkig zien Burgemeester en Wethouders van de huidige coalitie in dat 20,5% een absurde verhoging is.....
Lees verder »

5 nov 2014 - Nogmaals: herinrichting Sleutelstraat/Weijereind en fietspad
Afgelopen raadsvergadering is besloten tot herinrichting van Sleutelstraat/Weijereind. Wij weten allemaal dat dit absoluut noodzakelijk is. Helaas hebben de coalitiepartijen gestemd tegen het tevens aanleggen van het vrij liggend fietspad. We gaan daar opnieuw voor strijden vanwege.....
Lees verder »

30 okt 2014 - Wijziging in de samenstelling VVD-fractie in raad en commissies
Erwin Bierens en Ben Goutsmits zijn afgezwaaid, Jozef van der Voort en Dave Geysen hebben hun taken in de gemeenteraad overgenomen. Ze werden dinsdag 28 oktober benoemd en vanaf nu vormen ze samen met Toine Hendrikx onze raadsfractie. Verder zijn er ook mutaties bij de duo-leden in de twee commissies.....
Lees verder »
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD REUSEL-DE MIERDEN