14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - VVD-kiezer bedankt!
Ja, het waren weer verkiezingen, ditmaal voor Provinciale Staten. Iets waar we als gemeente in belangrijke mate mee te maken hebben. Zaken, zoals de Intensieve Veehouderij, maar ook verkeersveiligheid en ontsluiting van wegen (bijvoorbeeld de reconstructie van de N284) staan daar op de agenda. De nr. 1 op de kieslijst van de VVD.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

9 nov 2018 - Toine Hendrikx geridderd
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de openingszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
En wij, VVD Reusel-De Mierden, zijn daar trots op! Toine stopt als raadslid. Iets wat hij met veel verve en.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

6 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Met het coalitieprogramma 'de blik naar buiten' hebben Samenwerking en VVD eerder dit jaar een ambitieus programma opgesteld voor de komende vier jaar. Nieuw beleid met concrete doelstellingen in een goede samenwerking tussen inwoners en bestuur. Samen doen is het motto. Een van de concrete afspraken die we.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

3 jul 2018 - Frank Rombouts wordt wethouder namens de VVD
Zoals bekend vormt de VVD sinds de verkiezingen van maart jl. een coalitie met Samenwerking. Het coalitiepro-gramma omvat ambities op alle gebieden. Daarmee gaan we aan de slag en binnen de financiële ruimte die er is willen we in de komende vier jaar slagen maken als het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid et cetera.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

9 mrt 2018 - 2e Kamerlid Helma Lodders op werkbezoek in de Kempen
Op uitnodiging van VVD Bladel en VVD Reusel-De Mierden heeft 2e Kamerlid Helma Lodders (VVD) op 9 maart
jl. een werkbezoek gebracht aan onze gemeenten. Helma Lodders is in de Tweede Kamer woordvoerder Land-
bouw namens de VVD. Het doel van het werkbezoek was om meer inzicht te krijgen in de transitie van de.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD REUSEL-DE MIERDEN