16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

9 nov 2018 - Toine Hendrikx geridderd
"Het heeft Zijne Majesteit behaagd" is steevast de openingszin. Deze zin mocht Toine afgelopen dinsdag horen
toen burgemeester Jetty Eugster bij hem op bezoek kwam. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
En wij, VVD Reusel-De Mierden, zijn daar trots op! Toine stopt als raadslid. Iets wat hij met veel verve en.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

6 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Met het coalitieprogramma 'de blik naar buiten' hebben Samenwerking en VVD eerder dit jaar een ambitieus programma opgesteld voor de komende vier jaar. Nieuw beleid met concrete doelstellingen in een goede samenwerking tussen inwoners en bestuur. Samen doen is het motto. Een van de concrete afspraken die we.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

3 jul 2018 - Frank Rombouts wordt wethouder namens de VVD
Zoals bekend vormt de VVD sinds de verkiezingen van maart jl. een coalitie met Samenwerking. Het coalitiepro-gramma omvat ambities op alle gebieden. Daarmee gaan we aan de slag en binnen de financiële ruimte die er is willen we in de komende vier jaar slagen maken als het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid et cetera.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

9 mrt 2018 - 2e Kamerlid Helma Lodders op werkbezoek in de Kempen
Op uitnodiging van VVD Bladel en VVD Reusel-De Mierden heeft 2e Kamerlid Helma Lodders (VVD) op 9 maart
jl. een werkbezoek gebracht aan onze gemeenten. Helma Lodders is in de Tweede Kamer woordvoerder Land-
bouw namens de VVD. Het doel van het werkbezoek was om meer inzicht te krijgen in de transitie van de.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD REUSEL-DE MIERDEN