ACHTERBANVERGADERINGEN VAN DE VVD REUSEL-
De achterbanvergaderingen van de VVD Reusel-De Mierden zijn in principe altijd openbaar. De fractie nodigt de inwoners van de vier kernen van de gemeente Reusel-De Mierden dan ook graag uit om ideeën, zienswijzen en wensen met de fractie (raads- en commissieleden) te delen.

Deze vergaderingen zijn in de regel op de maandagavond, voorafgaande aan commissie- en/of raadsvergaderingen gepland en beginnen meestal om 20.00 uur. U leest in de agenda steeds de actuele locatie en het tijdstip van aanvang; vooralsnog is ons vaste ontmoetingspunt de fractiekamer in het gemeentehuis in Reusel.

We nodigen u van harte uit om van de geboden gelegenheid gebruik te maken zodat we op die manier beter uw wensen leren kennen en uw belangen kunnen vertegenwoordigen in de raad. Het maakt niet uit of u een onderwerp wilt bespreken dat is geagendeerd in de aansluitende commissie- of raadsvergadering of niet. In het laatste geval is het wel raadzaam, vooraf contact op te nemen met de fractie (zie onder).

Wij zien onze inwoners graag bij onze achterbanvergadering en verwelkomen u met een kopje koffie of thee.
DE MIERDEN

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-20627722
Stuur me een mail